Ingen nye penger til bemanning

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er ikke fornøyd med manglende bevilgninger til barnehagebemanning. Foto: Stig Weston.

Revidert nasjonalbudsjett: – Det er beklagelig at regjeringen ikke kom med ekstra midler til bemanning i barnehagene, sier Steffen Handal.

Publisert 16.05.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Da regjeringen la fram sitt forslag til bemanningsnorm i barnehagen, hevdet den at normen allerede var fullfinansiert. Dette har imidlertid både kommunale og private barnehager – gjennom deres organisasjoner KS og PBL – protestert kraftig på.

KS har sagt at hvis bemanningsnormen skulle blitt beregnet på samme måte som minstenormen for lærertetthet i skolen, så ville det krevd 600 millioner kroner i friske midler

PBL har også etterlyst mer midler, og organisasjonen har hevdet at én av fire små barnehager kan komme til å måtte legge ned som følge av normen. PBL mener det er "overraskende og bekymringsfullt" at statsbudsjettet ikke sier noe om utfordringene med å få normen på plass. 

Massiv kritikk

I debatten om bemanningsnorm har Regjeringen fått massiv kritikk for to ting: Det ene er at det mangler penger til å innføre bemanningsnormen og det andre er at den foreslåtte normen er for dårlig.

Ny bemanningsnorm for barnehager: – Ikke tilstrekkelig

KS mener også at det mangler rundt 400 millioner kroner for at regjeringen kan oppfylle sin egen barnehagelærernorm på 43 prosent barnehagelærere blant de ansatte.

– Når regjeringen ikke fullfinansierer sine egne normer, skyver den problemet over på kommunene og de private barnehageeierne, og det vil til slutt ramme barna, sier Handal.

Opp til Stortinget

Når blir det opp til opposisjonspartiene i Stortinget – KrF, Ap, Sp, SV, Mdg og Rødt – å sørge for et flertall for mer penger til bemanning i barnehagen.

Ap, SV og Sp gikk i forrige uke ut og med et felles krav om penger til en overgangsordning som ville hjelpe både kommunale og private barnehager. De tre partiene var da særlig bekymret for overlevelsen til små, ideelle barnehager.

– Vi setter vår lit til opposisjonen i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Det er viktig at bemanningsnormen innføres i august 2018 som planlagt, sier Handal.

Behandler lovforslag

Lovforslaget om bemanningsnorm ligger nå hos utdannings- og forskningskomitten, som skal avgi sin innstilling 22. mai.

Utdanningsforbundet har tidligere tatt til orde for at det må stilles strengere krav til bemanning når åpningstidene er lange, at vikarbruken må strammes inn og at det må rundes opp til en hel stilling hvis det tas inn et barn utover antallet som ligger i normkravet. Vi har også pekt på at styrerne ikke kan telle med i beregning av normen og at det ikke kan være en dispensasjonsordning i loven.

Stortinget skal gjøre sitt endelige vedtak 31. mai.

Hege Valås:
«Stortinget kan sørge for at bemanningsnormen blir bedre enn det regjeringen foreslo» 

Les også: Revidert nasjonalbudsjett: 700 millioner til nye lærere

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet