Her kommer de nye lærerne

Stor klasse på barneskolen. Lærer står ved kateteret og mange elever har hendene i været.
Det er særlig på skoler med store klasser at den nye minstenormen for lærertetthet vil ha mye å si. Foto: Utdanningsforbundet

Over 1.650 nye lærere skal ansettes rundt om i landet til høsten. Her finner du oversikten Utdanningsforbundet har laget over hvilken skoler som har behov for nye lærere.

Publisert 19.02.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

De nye stillingene kommer som følge av avtalen Krf inngikk med regjeringspartiene i forbindelse med budsjettforhandlingene for 2018 i fjor.
Innføring av en minstenorm for lærertetthet har vært en viktig kampsak for Utdanningsforbundet i mange år.
Avtalen mellom Krf og regjeringspartiene innebærer at regjeringen nå må fastsette en minstenorm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Minstenormen innføres over to skoleår, slik at antall elever pr. lærerårsverk reduseres fra år 1 til år 2.

Fra høsten 2018 er kravet:

  • 1 lærer per 16 elever i 1.-4. klasse
  • 1 lærer per 21 elever i 5.-10. klasse

Hva skal minstenormen regulere?

Minstenormen skal gjelde på skolenivå. Det betyr at alle skoler i en kommune må oppfylle minstenormen; kommunen kan ikke ta gjennomsnittet på tvers av skolene i kommunen.

Minstenormen regulerer ikke størrelsen på de faktiske klassene/gruppene. Det som reguleres gjennom minstenormen for lærertetthet er forholdet mellom gjennomsnittlig antall elevtimer og lærertimer i ordinær undervisning, også kalt Gruppestørrelse 2. Dette betyr at minstenormen gjelder for ordinær undervisning. Det vil si at lærertimer til spesialundervisning og særskilt språkopplæring kommer i tillegg.

Økes i 2019

I avtalen mellom Krf og regjeringen skrives det at «fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1.-4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5.-10. klasse». Dersom normen som gjøres gjeldende fra 2019 ble innført i dag, ville det vært behov for nesten 2600 lærerårsverk.

Oversikt over hvor nye lærere trengs

Vi har laget en oversikt over hvor mange ekstra lærerårsverk hver enkelt kommune og skole trenger for å oppfylle normen, både fra høsten 2018 og høsten 2019, dersom elevtallet og behovet for spesialundervisning/særskilt språkopplæring ikke endrer seg fra inneværende skoleår. Denne finner du på kartet under (trykk på en skole du ser på kartet, og opplysninger om denne skolen vil komme fram):

Oversikt over behov for nye lærerstillinger

Disse fylkene trenger flest

Det er spesielt i kommuner med store klasser og få lærere at minstenormen fører til behov for flere lærere. Dersom elevtallet ved en skole øker og/eller behovet for spesialundervisning/særskilt språkopplæring øker i forhold til i inneværende år, vil behovet for flere lærere øke. Dersom det i motsatt fall synker, vil behovet være mindre.

I følge denne beregningen vil behovet for nye lærere være størst i disse fylkene i skoleåret 2018/19:

  • Oslo 438
  • Akershus 282
  • Hordaland 144
  • Rogaland 129


De fleste skolene i Finnmark oppfyller allerede minstenormen og har derfor ikke behov for mer enn totalt 1 årsverk i 2018.


Les mer om minstenorm for lærertetthet her

Liste over ekstra lærerårsverk