Godt pensjonssystem for de fleste som går av senere

SSB har analysert avtalen om tjenestepensjon i offentlig sektor.

Godt pensjonssystem for dem som jobber etter fylte 66 år – vesentlig mindre til dem som går av tidlig, viser SSBs analyse av tjenestepensjonsavtalen for offentlig sektor som ble inngått tidligere i år.

Publisert 22.10.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Avtalen om tjenestepensjon i offentlig sektor ble inngått 3. mars i år og gir et fleksibelt pensjonssystem for dem som er født i 1963 og senere. I rapporten Reform av offentlig tjenestepensjon har Statistisk sentralbyrå (SSB) analysert denne avtalen og satt den opp mot tre andre alternativer.

– Den såkalte levealdersjusteringen gjør at pensjonen blir mindre hvis forventet levealder for ditt årskull øker. Dette blir det imidlertid mulig å motvirke ved å pensjonere seg senere, sier forsker Nils Martin Stølen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Han forteller at dette i praksis betyr at de som har mulighet til å stå i arbeid utover 66 år, oppnår en god pensjon.

– På den andre siden vil omleggingen av AFP gi lave ytelser ved tidlig avgang dersom levealderen fortsetter å øke, påpeker Stølen.