Gjør det bedre på skolen med gratis kjernetid i barnehagen

Gratis kjernetid i barnehagen har positiv effekt på senere skolegang, viser en ny rapport fra SSB. Foto: Tom Egil Jensen

Minoritetsspråklige barn gjør det bedre på nasjonale prøver på 5. trinn i skolen dersom de har hatt gratis kjernetid i barnehagen. Det gjelder særlig for gutter.

Publisert 26.10.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Statistisk sentralbyrå har i rapporten «Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Rapport 2: Oppfølging av barna på femte trinn», sammenlignet skoleresultatene på 5. trinn for barn med innvandrerbakgrunn født i perioden 2001-2007 fra bydeler som har hatt gratis kjernetid i barnehage for fire- og femåringer, med dem som ikke har hatt et slik tilbud.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner(H) er fornøyd og varsler utvidelse av ordningen med gratis kjernetid.

— Dette viser at barnehage er viktig for minoritetsspråklige barn, og at satsingen på integrering og tidlig innsats i barnehagen virker. Derfor vil vi utvide ordningen med gratis kjernetid til også å gjelde toåringer fra høsten 2019, sier han i en pressemelding.

Les hele rapporten her

Rapporten viser også at barn med innvandrerbakgrunn som har hatt gratis kjernetid var mindre fritatt fra nasjonale prøver enn barn med innvandrerbakgrunn fra bydeler uten tilbud om gratis kjernetid. Og det var særlig positivt for gutter og barn fra familier der mor ikke er i lønnet arbeid eller fra familier med lav inntekt.

Riktig vei å gå mot gratis barnehage for alle

Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet er glad dersom funnene i undersøkelsen kan bidra til større forståelse for at barnehage er viktig for barns integrering. Hun har foreløpig ikke lest hele rapporten.

— Barnehagen er første, frivillige del av utdanningsløpet. Deltakelse i barnehage bidrar til en god barndom og gir et godt grunnlag for videre liv og læring, sier hun.

Utdanningsforbundet mener barnehagen på sikt bør bli gratis for alle. Da er tiltak med gratis kjernetid et skritt i riktig retning.

— Så gjenstår det også å sørge få å gi rammer så alle barnehager sikres nok og kvalifiserte ansatte til å skape en god barnehage til alle barns beste, sier Valås.

I 2015 ble det innført en nasjonal ordning med gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt. I 2016 ble ordningen utvidet til å gjelde treåringer, og fra høsten 2019 vil ordningene bli utvidet til å også gjelde for toåringer. Totalt vil da over 45 000 barn i 2019 har rett til 20 timer i uken med gratis barnehage.

Sitert

Hege Valås

2. nestleder