Fagfornyelsen – siste frist 17. april!

De nye lærerplanene skal tas i bruk i 2020. Illustrasjonsfoto.

Utkastene til kjerneelementene er klare. Vil du være med på utformingen, er siste mulighet tirsdag 17. april.

Publisert 22.03.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Høsten 2020 skal nye læreplaner tas i bruk i norske skoler. Prosessen er godt i gang, og dette er en av de viktigste sakene Utdanningsforbundet jobber med for tiden. Nå skal kjerneelementene utformes. 

Kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre faget og det mest betydningsfulle innholdet elevene skal lære på skolen. Kjerneelementer skal bestå av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget. 

Lærerne viktige i utformingen

Stortinget har gitt klart uttrykk for at lærerne skal ha en svært sentral rolle i utformingen av de nye læreplanene. Fagfornyelsen er også en prioritert oppgave for Utdanningsforbundet. Over 2700 innspill kom i de to første rundene, nå kommer den siste og viktigste – utformingen av kjerneelementene. 

Her kan du komme med dine innspill til Udir.  

Les mer om fagfornyelsen og kjerneelementer her hos Udir.   

 Noe du lurer på om fagfornyelsen? Bruk våre ressurssider, med videoer, ressursbank og masse   nyttig informasjon. 

Du har nå muligheten til å forme innholdet i «din læreplan». Lærerprofesjonen skal ha en viktig rolle i fagfornyelsen, og du kan bidra med din kompetanse og kunnskap, men tiden er kort om du vil være med i utformingen av kjerneelementene: Tirsdag 17. april er tidsfristen for å komme med dine innspill. Alle, om det er på organisasjons-, skole- eller lærernivå, kan komme med sine innspill. 

Når innspillsrunden er over, vil Kunnskapsdepartementet fastsette de endelige kjerneelementene. 

Ønsker kandidater til læreplangrupper

Etter sommeren vil læreplangruppene for hvert fag starte sitt arbeid. Her ønsker Udir kandidater, og Utdanningsforbundet skal også ha egne læreplangrupper som vi søker kandidater til. Mer informasjon vil komme på våre nettsider, men du kan allerede nå ta kontakt med fylkeslaget ditt og foreslå kandidater du mener er egnet for denne jobben.

I løpet av skoleåret 2018/19 vil de nye læreplanene bli utviklet, og sendes ut på nye innspillsrunder. Her vil det igjen være viktig at lærerprofesjonen delta og sende innspill. I det påfølgende skoleåret skal så skoler og skoleeiere, i samarbeid med tillitsvalgte og lærerprofesjonen, organisere gode prosesser og gjøre seg kjent med læreplanverket og forberede seg på å ta det i bruk – og fra august 2020 er det disse læreplanene som vil være gjeldende i skolen.