Bemanningsnormen: Et lite framskritt

Bemanning: Tirsdag denne uka kom utdanningspolitikerne på Stortinget med sin innstilling om bemanningsnormen. Bildet er tatt da Steffen Handal i april deltok på en høring om normen. Foto: Vigdis Alver

– Det kommer gode forslag om vikarbruk og styrere, men vi er bekymret over at flere partier vil ha en dispensasjonsordning, sier Steffen Handal.

Publisert 23.05.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Regjeringen la i vår fram et forslag til bemanningsnorm i barnehagen, og nå har utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget kommet med sin innstilling. Normen skal innføres 1. august 2018, men det legges opp til en overgangsordning fram til 1. august 2019.

Lokale barnehagemyndigheter og private barnehageeiere må nå sørge for å ha minst én ansatt per tre barn under tre år eller minst én ansatt per seks barn over tre år.


– Det er bra at vi endelig skal få en grunnbemanningsnorm i barnehagen, og komiteen på Stortinget har gjort bemanningsnormen bedre enn det den var da den kom fra regjeringen, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

Mangler finansiering

Kommunenes interesseorganisasjon KS har påpekt at det mangler drøyt 600 millioner kroner for å få innført bemanningsnormen i kommunale og private barnehager. De kaller det en skandale at normen ikke kommer med friske midler. Private barnehagers landsforbund (PBL) er også svært skuffet over at det ikke kom penger i revidert nasjonalbudsjett.

– Dette er et stort problem, og vi håper at Stortinget kan presse fram mer midler i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, sier Handal.


Dispensasjonsordning

Et annet potensielt problem er at flertallet i utdannings- og forskningskomiteen går inn for at barnehager skal kunne søke om dispensasjon fra kravet til grunnbemanning «for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det».

– Det må virkelig være krisetilstander hvis en barnehage ikke skal klare å innfri kravet til grunnbemanning. Vi ser ikke behovet for å lage en dispensasjonsordning, og er bekymret for at dispensasjoner kan undergrave hele bemanningsnormen, sier Handal.

Utdanningsforbundet forstår behovet for en overgangsordning til finansieringen er på plass, men har advart sterkt mot at selve barnehageloven skal inneholde formuleringer om dispensasjoner. Også en rekke andre organisasjoner på barnehagefeltet – deriblant KS – har argumentert mot dispensasjoner.

Ettersom deler av bemanningsnormen kan innfris med assistenter som det ikke stilles kompetansekrav til, er det etter Utdanningsforbundets syn ingen gode grunner til å ha en dispensasjonsordning. Et system for dispensasjoner vil også kunne innebære byråkratisk ekstraarbeid.


– Vi håper at dette vil bli endret når Stortinget skal behandle saken den 31. mai, sier Handal.

Vikarer og styrere

På den positive siden vil imidlertid utdannings- og forskningskomiteen stramme inn kravene som gjelder bruk av vikarer og tilstedeværende styrere.

– Vi kjenner til at flere barnehager får beskjed om å vente et visst antall dager før de setter inn vikarer, så her er det på tide med en innstramming, sier Handal.

Et flertall i komiteen ber også regjeringen gå gjennom regelverket for krav til "stedlig leder". Utdanningsforbundet mener det må være en styrer i hver barnehage, og er derfor glad for forslaget.


– Ifølge forslaget bør man ikke kunne gjøre unntak fra kravet om stedlig styrer for å spare penger, og det er vi helt enig i, sier Handal.

Barnehagelærere

De rødgrønne partiene, Ap, SV og Sp har flere mindretallsforslag i innstillingen, og et av dem handler om at det må være minst 50 prosent barnehagelærere og minst 25 prosent fagarbeidere blant de ansatte i barnehagen.

– Dette er i tråd med Utdanningsforbundets mål, og en lang rekke partier har også et mål om 50 prosent barnehagelærere i sine partiprogram nå, sier Handal og fortsetter:

– Når mange barnehager nå skal styrke bemanningen håper vi at det i stor grad skjer ved at det ansettes barnehagelærere. De har skreddersydd kompetanse som barnehagebarna trenger, sier Handal.

Lang åpningstid

Arbeiderpartiet og SV er de eneste partiene som har et konkret forslag knyttet til åpningstid. Dette mindretallet foreslår at regjeringen skal "innføre et særskilt krav til bemanning for barnehager med særlig lange åpningstider, eksempelvis åpningstider på over 10,5 timer per dag".

De rødgrønne foreslår også en evaluering etter to år. Regjeringspartiene og KrF ønsker noe lignende, men kaller det ikke en evaluering. De vil at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget våren 2019 og våren 2020 med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet barnehagelærernorm har fungert.

Les hele innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen her

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet