Svak lærervekst i barnehager

Selv om barnehagebarna har fått noe flere barnehagelærere, går utviklingen for sakte.

Dette viser ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet.

Fra høsten innføres en vedtatt barnehagelærernorm som skal sikre at en barnehagelærer skal ha ansvar for inntil sju barn under tre år, og 14 barn over tre år.

Den nye normen krever at 43 prosent av grunnbemanningen i en barnehage skal være barnehagelærere.

Nå er andelen blitt 39,4 prosent, viser de nye tallene. Da er ansatte med annen pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til pedagogisk leder sammen med barnehagelærere, tatt med i beregningen.

Det har vært en svak økning de siste åra, men det er likevel et godt et stykke fram mot normens mål .

- Trenger flere

- Barnehagebarna trenger at det blir flere barnehagelærere i barnehagen, sier nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet-
- Nå som det stilles stadig større krav til barnehagene, blant annet gjennom den nye rammeplanen, og nesten alle barn går i barnehagen, er det enda større behov for god barnehagepedagogikk i barnehagene, sier Valås. 

Når det gjelder den vedtatte barnehagelærernormen har både kommunene og de private barnehageierne allerede fått penger til å ansette flere barnehagelærere:

Stortinget bevilget for barnehageåret 2017/18 over 400 millioner kroner for å gjøre det enklere for både kommunale og private barnehageeiere å nå kravene.

Den ferske statistikken fra Utdanningsdirektoratet viser at det kom i fjor bare drøye 400 årsverk utført av barnehagelærere.

Til sammenlikning var midlene Stortinget bevilget, i følge Kunnskapsdepartementets anslag, nok til å finansiere i underkant av 3000 nye barnehagelærere.

Det har vært et lite fall i antall barnehagebarn, og den relative økningen er bare drøye 500 barnehagelærere. Dette betyr at barnehagelærere, og andre med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til pedagogisk leder, utgjør omtrent 39,4 prosent av grunnbemanningen.
77 prosent av barnehagene oppfyller nå normens krav uten dispensasjon fra utdanningskravet, noe som er en økning på 3 prosentpoeng fra 2017.

- Bekymret

Det er blitt flere barnehagelærere og større andel barnehagelærere, men utviklingen går relativt langsomt.

- Utdanningsforbundet er bekymret for at midlene Stortinget bevilget til flere barnehagelærere ikke har gitt enda flere barnehagelærere. Kommunene og de private barnehageierne må øke innsatsen for å ansette flere barnehagelærere betydelig skal de ha noen mulighet å oppfylle barnehagelærernormen, sier nestleder Valås. 

Rapporten «Barnehagelæreryrket og barnehagelærerutdanningen» fra 2016, fra følgegruppa for barnehagelærerutdanningen, fastslo at det vil være nok barnehagelærere for å fylle 50 prosent-kravet senest høsten 2018.
Følgegruppa mente forslagene til Øie-utvalget på bemanningsnorm og styrket barnehagelærernorm burde «innføres med umiddelbar virkning», og advarte:

«Venter man til 2020, vil svært mange nyutdannede barnehagelærere, og svært mange potensielle barnehagelærere forsvinne på veien.»

 

Fakta om barnhagenormen

  • Utdanningsforbundet har lenge kjempet for 50 prosent barnehagelærere i direkte arbeid med barna, med krav om en barnehagelærer på 6 barn under 3 år eller 12 barn over 3 år. Altså et strengere krav enn det det som i dag ligger i normen.
  • Et flertall på Stortinget støtter Utdanningsforbundet krav, og Kunnskapsdepartementet har varslet at de vil jobbe for å heve normen utover 43 prosent.
  • Det har vært en svak økning de siste åra, fra 37,5 prosent i 2016 til 38,2 prosent i 2017.

Sitert

Avbildet: Hege Valås
Hege Valås

2. nestleder