Seier for retten til å velge tillitsvalgte på arbeidsplassen

TILLITSVALGTE VIKTIG: Saken som nå er avsluttet i Arbeidsretten har hatt stor betydning også for Utdanningsforbundet. Foto:iStock

Virke mente alle forbund ikke har rett til å velge egne tillitsvalgte på arbeidsplassen. Dette avfeier nå en fersk dom fra Arbeidsretten.

Publisert 15.03.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Dommen betyr at medlemmer av Utdanningsforbundet kan være trygge på å få sine interesser ivaretatt av egen tillitsvalgt også i virksomheter som har tariffavtale med Virke, uttaler advokat Marius Gjetnes i advokatfirma Raugland som har vært Utdanningsforbundets prosessfullmektige i partshjelpen.

Utdanningsforbundet deler hovedavtale med Norsk sykepleierforbund (NSF) og 26 andre forbund i Virke.

Bakgrunnen for saken i Arbeidsretten er at to av hovedorganisasjonen Virkes medlemsbedrifter ikke ville anerkjenne Norsk sykepleierforbunds (NFS) tillitsvalgte som lovlig valgte. Dette bestrider Arbeidsretten, som har gitt Norsk sykepleierforbund medhold.

Dommen avklarer at retten til å velge tillitsvalgt er en selvstendig rett som det enkelte forbund har som part i hovedavtalen med Virke, sier advokat Gjetnes.

Tok ut stevning

Det var i fjor høst at NSF tok ut stevning mot Virke vedrørende forståelse av Hovedavtalen
NSF-Virke (Parallellhovedavtalen) § 6-1. Den gjelder retten til å velge tillitsvalgte i medlemsbedriftene.

Saken har hatt stor betydning også for Utdanningsforbundet, og den ble sett på som så viktig at det ble besluttet å gi støtte ved å erklære partshjelp og å delta til støtte for NSF

Utdanningsforbundet vil ha ubetinget selvstendig rett til å velge tillitsvalgt for sine medlemmer i de virksomheter som inngår i denne hovedavtalen, og det har Arbeidsretten bekreftet nå, sier advokat Gjetnes. 

Voldsomme utfordringer

 For Utdanningsforbundet har spørsmålet i saken prinsipiell betydning.

Virke mente at hovedavtalen skulle forstås slik at de ulike forbundene måtte samordne seg om felles tillitsvalgt i de tilfeller hvor virksomheten også hadde hovedavtale med LO eller YS, forklarer Gjetnes.

  Dette ville blant annet blant annet gitt voldsomme utfordringer for forbundene når inntil 28 forbunds interesser i ytterste konsekvens skulle gis til to tillitsvalgte på deling, sier han. 

Dersom Virke hadde vunnet frem med sitt syn ville det kunne få uheldige konsekvenser for Utdanningsforbundets representasjon i tilsvarende saker.

Selv om Utdanningsforbundet ikke tallmessig er særlig store innenfor dette tariffområdet, har det stor betydning for de det gjelder da egne tillitsvalgte er en forutsetning for å kunne ivareta medlemmer lokalt og for å nå politiske mål, sier advokat Gjetnes.