Abelia vil ha mer lek i skolen

To menn og en dame foran to høye bord med skjerm bak.

– Lek og kunnskap er ikke motsetninger i skolen, sa leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet i en debatt om lek i Arendalsuka. Og det støttes av NHOs Abelias.

Publisert 15.08.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Også næringslivet bør være opptatt av barns lek i skolen, mener Abelias administrerende direktør Håkon Haugli, og understreket at barn må få det rommet der utforskningen i lek skjer.
I Arendal møtte Steffen Handal Abelias Haugli i debatten «Kan lek i skolen forberede barna på fremtidens arbeidsliv?», arrangert av Utdanningsforbundet i samarbeid med Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Lek er menneskerettighet

Handal i Utdanningsforbundet trakk fram at det er flere måter å se på lek på.

– Å leke er en menneskerettighet, det er en del av barns språk og væremåte. Leken kan være nøkkelen til å mestre utfordringer også senere i livet. Barn liker lek, og det er lettere å være lærer for skolebarn som får leke, sa Handal og viste til skolens læreplaner.

– Skolens problems er overfylte læreplaner og dessuten lokale læreplaner i tillegg. Det gjør at lærerne ikke opplever at det er tid til lek eller andre mer kreative læringsmetoder. Det handler ikke om at barna skal bestemme alt, men at de skal ha muligheter og frihet til å utforske, sa Utdanningsforbundets leder.

– Politikerne har et ansvar for læreplanene de vedtar, og de lokale skolemyndigheter må tenke gjennom hvordan de tilrettelegger for leken.

 

Leken kan være nøkkelen til å mestre utfordringer også senere i livet. Barn liker lek, og det er lettere å være lærer for skolebarn som får leke. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

 

Akademisering av leken

Handal viste til at det er en tendens til å akademisere en del av leken.

– Da bruker vi den til vår hensikt og ikke barnets. Det er viktig å verdsette den frie og egeninitierte leken, for den er under press i skolen, sa Handal.

– Vi alle husker hvor vondt det gjorde å bli utstøtt eller å ikke få være med. Det er læring i det også, sa Handal.

Abelias Haugli viste til at det er misforstått når lek settes opp mot kunnskap.

– Det er med et utvalg av ulike metoder barn får den beste kunnskapen. Kreativitet, nysgjerrighet og problemløsningsevne utvikles gjennom lek. Dette er egenskaper som etterspørres av næringslivet, sa Haugli.

Han trakk fram at arbeidslivet vil være svært endret når dagens barn blir voksne.

– Det går hurtig. Barn må lære hele livet, og få nye ferdigheter som gjør at de mestrer møtet med arbeidslivet. Hva slags egenskaper trengs da? Barn må forberedes gjennom hele livet. De må ha glede av å lære, og vi må slutte å snakke om at de er ferdig utdannet etter endt skolegang, sa Haugli.

Politikerne opptatt av lekens plass

Førsteamanuensis i pedagogikk Maria Øksnes fra Institutt for lærerutdanning ved NTNU holdt et innlegg om hva forskningen forteller lek og lekens betydning under arrangementet.

- Det er grunn til å stille spørsmål ved at lek stadig må knyttes til læring og utvikling for å legitimere sin posisjon. Det betyr ikke at barn ikke kan lære noe i lek, men det er tvilsomt at vi kan styre dem inn mot et bestemt læringsutbytte. Dette underbygger den fremste internasjonale lekforskningen, sa Øksnes innledningsvis.

Og:

- Å hevde at man gjennom leken kan oppnå effekter i en eller annen retning finnes det ikke empirisk grunnlag for, sa Øksnes.

Fra Utdannings- og forskningskomiteen deltok Martin Henriksen (Ap), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Marit Strand (Sp) og Tina Shagufta Kornmo (V) i debatten. 

Politikerne var opptatt av lekens plass i skolen.

– Vi skal ha mer lek i skolen. Kan en 5-6-åring lære uten å bli motivert av lek? Det er ikke en motsetning mellom det å leke og det å lære, sa Aps Henriksen.

– Skolen er barnas arena, og vi må tenke helhetlig. Leken er ikke enten styrt av barn eller voksenstyrt. Det skal være noe midt imellom, mente Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet