– Uverdig av politikerne

– Flertallet i utdanningskomiteen på Stortinget vil fortsette å diskriminere unge asylsøkere på utdanningsfeltet. Det finnes ingen grunn til at disse elevene skal få et dårligere utdanningstilbud enn andre, sier Utdanningsforbundets Siri Skjæveland Lode. Foto: Stig Weston

–  Det er uverdig at politikerne hindrer unge asylsøkeres utdanning på denne måten, sier Utdanningsforbundets Siri Skjæveland Lode.

Publisert 14.11.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I går ble det klart at flertallet i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget mener det er riktig å fortsette med forskjellsbehandlingen av ungdom i Norge. De ønsker ikke å legge til rette for at unge med avslag på asylsøknaden skal få utdanning på lik linje med andre ungdommer.

SV hadde foreslått å gi rett til skolegang også for ungdom med endelig avslag på asylsøknad. Dette fikk kun støtte fra Sp og Krf. 

I vedtaket fra utdanningskomiteen står det følgende:
Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av hvordan kommuner og fylkeskommuner kan bidra til relevante, returforberedende aktivitets- eller opplæringstilbud for mindreårige ungdommer med endelig avslag på asylsøknad fram til utreisedato, forutsatt at de involverte aktivt samarbeider om retur, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Dette vedtaket ble støttet av H, Frp og V.

Ap, som har fire representanter i komiteen, fremmet et eget forslag som også ba om såkalt returforberedende opplæring.

Saken blir endelig behandlet i plenum i Stortinget 22.november.

Varierer fra fylke til fylke

Situasjonen i dag er at noen fylkeskommuner tilbyr videregående skole til disse ungdommene, mens andre ikke gjør det.

Utdanningsforbundet mener at alle barn og unge i Norge skal ha lik rett til utdanning, uavhengig av oppholds-status.

– Det er helt ufattelig at man med vitende og vilje undergraver menneskerettighetene til disse ungdommene i et forsøk på å fremstå som streng i asylpolitikken, sier Skjæveland Lode som er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.

Bryter barnekonvensjonen

Med dagens avgjørelse i utdannings- og forskningskomiteen fortsetter Norge å bryte barnekonvensjonen. Den slår fast at vi er forpliktet til å innfri alle barn og unges rett til utdanning i Norge. FNs barnekomite understreket allerede i 2005 statenes ansvar også for asylsøkerbarns utdanning:

Partene skal sørge for at barnet har tilgang til utdanning på alle stadier av flytteprosessen. Alle enslige barn og enslige barn med følgepersoner skal, uansett hvilken status de har, ha full tilgang til utdanning i det landet de er kommet til, […] Slik tilgang skal gis uten diskriminering. FNs barnekomite

FNs barnekomite

– FN-komiteen er krystallklar: Barnet skal ha full rett til utdanning uavhengig av status. Det er med andre ord ikke noen grunn til å nekte en som kun har midlertidig opphold retten til utdanning, fastslår Skjæveland Lode.

Innvandringspolitikk trumfer menneskerettighetene

Utdanningsforbundet mener det er provoserende at flertallet i Utdanningskomiteen har latt såkalte innvandringspolitiske hensyn overprøve menneskerettigheter og prinsippet om lik rett til utdanning.

– Dette viser en skremmende holdning blant norske politikere om at det er greit at det finnes et A-lag og et B-lag i Norge. Dette handler ikke om innvandringspolitikk, men om å innfri selvsagte menneskerettigheter for en gruppe ungdommer, som er de svakest stilte blant oss. De har gjort alt for å starte et nytt liv i Norge. Selv om de ikke får anledning til å bli her, burde vi kunne gi dem et lite grunnlag for å møte voksentilværelsen på en bedre måte enn de ville kunne uten denne utdanningen, sier Skjæveland Lode.

Liten gruppe

Ifølge Press, som er Redd Barnas ungdomsorganisasjon, dreier det seg om 60-70 ungdommer på landsbasis som faller inn under denne gruppa med endelig avslag på asylsøknaden og uten skoleplass.

Skjæveland Lode mener det er hjerterått at disse elevene fortsatt skal bli nedprioritert.

– Skolen gir rammer og trygghet i en kaotisk hverdag for disse ungdommene. Alternativet er at de blir sittende på asylmottaket kun med sine egne vonde tanker og uro. Skolen kan gi håp. Mange må dra herfra, men de kan bringe med seg kunnskap og kompetanse hjem. Det siste er ikke minst viktig når de kommer hjem og reisen har vist seg å være forgjeves. La oss gi dem muligheten for å komme hjem med hevet hode, tross alt, avslutter Skjæveland Lode.

Les også om vårt høringssvar til forslaget

 

Sitert

Siri Skjæveland Lode