– Regjeringen må sikre barnehageansatte like vilkår

Barnehagelærer hjelper barn med å kle på seg.
Utdanningsforbundet vil at ansatte skal ha like lønns-, pensjons og arbeidsvilkår uavhengig av eierforhold i barnehagen. Illustrasjonsfoto: Tom-Egil Jensen

– Det er gledelig at stortingsflertallet nå har pålagt regjeringen å utrede hvordan alle barnehageansatte i private barnehager kan sikres like gode vilkår som dem i offentlige barnehager, sier Utdanningsforbundets Terje Skyvulstad.

Publisert 19.02.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I forrige uke ble det klart at et flertall bestående av Ap, SV, Krf, Sp, MDG og Rødt ber regjeringen om å utrede hvordan alle som arbeider i private barnehager kan sikres gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår.

Utdanningsforbundet har lenge arbeidet for tariffavtaler og lovverk for private barnehager som sikrer likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som offentlige barnehager.

– Det burde ikke være mulig for eiere å lønne ansatte i enkelte private barnehager dårligere enn andre barnehager. De ansatte gjør jo samme jobben uavhengig av hvem som eier barnehagen, fastslår Skyvulstad.

Han legger til at det også er viktig å sikre alle ansatte gode pensjonsvilkår.

– Regelverket per i dag er slik at private barnehager ikke må bruke hele pensjonstilskuddet til pensjon. Det har dessverre ført til at noen barnehage-eiere i stedet har valgt å putte disse pengene i egen lomme, sier Skyvulstad.

En endring til fordel for å dekke barnehagens faktiske utgifter, vil ikke ramme barnehager med gode pensjonsavtaler og tariffavtale mener Utdanningsforbundet.

– Men det vil helt klart redusere muligheten til å bruke dårlige pensjonsordninger for å øke fortjenesten, sier Skyvulstad.

Stortinget vil

Det var i forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra SV om profittfri barnehage i forrige uke at stortingsflertallet ba regjeringen vurdere hvordan det kan sikres at private barnehager har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår minst på linje med ansatte i offentlige barnehager.
I dag finnes det allerede et krav om tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår i privatskoler i privatskoleloven. Utdanningsforbundet har lenge ønsket et likelydende lovkrav for private barnehager.

– Et slikt lovkrav bidrar til at alle barnehager får mere likeverdige lønns og arbeidsvilkår. Ikke minst vil det vil det også gjøre det vanskeligere for useriøse arbeidsgivere å forringe lønns- og arbeidsvilkår i fremtiden. Utdanningsforbundet håper den vedtatte utredningen kan danne grunnlag for en slik lovendring av barnehageloven, sier Skyvulstad.

Kommunene må selv få velge

Under behandlingen av samme sak vedtok også Stortinget at regjeringen skal utrede lovendringer som kan gi kommunene mulighet til å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager. Dette har bakgrunn blant annet fra Oslo, Trondheim og Bodø, der kommunen har ønsket å skille mellom private ideelle barnehager og private kommersielle barnehager i forbindelse med godkjenning av nye barnehager. Kunnskapsdepartementet slo i juni fast at dette ikke var lov innenfor gjeldende lovverk.

–Stortingsflertallet vil nå gi kommunene rett til å skille mellom private ideelle og private kommersielle barnehager. Det støtter vi i Utdanningsforbundet, sier Skyvulstad.

I fjor foreslo Utdanningsforbundet fire tiltak som både vil bidra til kvalitet og gode lønns- og arbeidsvilkår, og at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Her er forslaget fra Utdanningsforbundet:

  1. Lovfeste en minstenorm for bemanning og barnehagelærere. Forskning peker på at nok ansatte, og kvalifiserte ansatte, er det aller viktigste for kvaliteten på barnehagetilbudet. Ingen barn kan klare seg med litt dårlige, eller litt færre ansatte. Å tjene penger på å redusere kvalitet bør ikke være mulig for verken private eiere eller kommuner.
  2. Kommunene må få mulighet til å stille krav om for eksempel åpningstid, og opptak av barn med særskilte behov, til barnehager som mottar offentlig støtte. Kommunene har ansvaret for at barn får en god barnehageplass. I dag kan ikke kommunen kreve at private barnehager prioriterer opptak av barn med særlige rettigheter. Private barnehager kan også ha kortere åpningstid enn kommunale. Dette er urimelig.
  3. Det må innføres et lovkrav, tilsvarende friskoleloven, som sikrer at alle ansatte i private barnehager kan kreve lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med kommunens barnehager. Lønn er den største utgiftsposten, og tilskuddet til private barnehager forutsetter at private tilbydere bruker like mye som kommunene. Mange private eiere har gode avtaler og ryddige forhold, det er de dårlige eierne som må endre praksis ved et slikt krav.
  4. Tilskudd til pensjon i private barnehager bør justeres slik at andelen er i samsvar med de faktiske utgiftene

Sitert

Terje Skyvulstad

1. nestleder