Gi dine innspill om fagene

Hva skal være det viktigste i fagene? Send inn dine innspill til Utdanningsdirektoratet

Nå er siste utkast til kjerneelementene for fagene i grunnskolen og videregående publisert. Du kan bidra.

Publisert 06.03.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Dette er siste mulighet til å komme med innspill på hvordan kjerneelementene i fagene skal se ut. Fristen er satt til 17. april.

- Nå har vi lærere en unik mulighet til å påvirke hva som skal være hovedstolpene i fagene. Kjerneelementene vil legge grunnlaget for hvordan læreplanene vil se ut, og dermed også legge føringer for hva elevene skal møte av innhold i hvert enkelt fag, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Her kan du lese forslagene til kjerneelementer og sende inn dine innspill.

Ønsker innspill om valgene og prioriteringene

Utdanningsdirektoratet ønsker særlig innspill til valgene og prioriteringene som er gjort i fagene.

- Det er viktig at så mange stemmer som mulig blir hørt, understreker Steffen Handal og oppfordrer alle lærere til å gi sine innspill innen fristen.

- Målet er at innholdet i fagene blir mer relevant og legger godt til rette for dybdelæring for eleven, skriver direktoratet på sine nettsider. 

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)

Fakta

  • Som del av fagfornyelsen skal det utvikles kjerneelementer for hvert fag.
  • I følge Meld. St. 28 er kjerneelementene «det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget».
  • Det er nedsatt nasjonale arbeidsgrupper bestående av lærere, ledere, skoleeiere og lærerutdannere som skal utarbeide disse kjerneelementene. Skisser til kjerneelement har vært på innspillsrunder høsten 2017. Det er de endelige skissene som nå er publisert.  
  • Lærere og ledere bør diskuterer hva som kan være gode kjerneelementer for fag og ta aktivt del i innspillrunden våren 2018. 

Våre ressurser til arbeid med fagfornyelsen

Les mer om fornyelsen av læreplanverket