Rammeplanen kommer 24. april

Departementet jobber fortsatt med de mange innspillene de fikk til den nye rammeplanen. Foto: Tom Egil Jensen

Kunnskapsdepartementet melder at ny rammeplan for barnehagen kommer 24. april.

Publisert 29.03.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Det er store forventninger til den nye rammeplanen for barnehagen, som var ventet fastsatt denne uken.

Departementet har nå gått ut med en melding om at rammeplanen kommer først 24. april.

Kunnskapsdepartementet skal ha fått uvanlig mange høringssvar, og alle innspill skal gjennomgås grundig.

Bra at engasjementet blir tatt på alvor

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal synes det er klokt av regjeringen å bruke tid på å gå grundig gjennom innspillene fra høringsrunden:

– Å utvikle en god rammeplan er tidkrevende arbeid. At departementet vil bruke noe lenger tid på denne prosessen, tar jeg som et tegn på at de tar innspillene fra høringsrunden på alvor.

Implementering tar tid

Iverksettelsen av rammeplanen er satt til 1. august. Handal har forståelse for at rammeplanen skal gjelde fra semesterstart, slik at styrere og barnehagelærere kan starte et nytt barnehageår med den nye rammeplanen. Han minner imidlertid om at implementeringen vil ta tid.

– Vi vet at implementeringsarbeid tar tid, i alle fall om det skal bli vellykket. Barnehagelærerprofesjonen står uansett sentralt i arbeidet med å få tatt den nye rammeplanen i bruk.