Nye normer i barnehagen: – Et stort fremskritt!

– Regjeringen foreslår samme bemanningsnorm som vi har bedt om, og en barnehagelærernorm som går i riktig retning, sier Steffen Handal.

I dag har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sendt et forslag om ny bemanningsnorm og en bedre barnehagelærernorm ut på høring.

Kunnskapsdepartementets høringsbrev

– Dette er et stort fremskritt. Vi skal endelig få på plass en bemanningsnorm, og vi får en bedre barnehagelærernorm. Nå er veien frem til minst 50 prosent barnehagelærere kortere, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

Dette vil gjøre norske barnehager bedre.

– For alle barnehagebarna der ute er dette noe av det viktigste politikerne kan gjøre. Barna trenger både at det er nok ansatte i barnehagen og at mange av de ansatte er lærere med spesialkompetanse på barnehagebarn. Barnas utdanning starter tross alt i barnehagen, sier Handal.

Barnehagelærernorm

Departementet foreslår en pedagognorm eller barnehagelærernorm der hver barnehagelærer kan ha ansvar for inntil sju barn under tre år og 14 barn over tre år.

Dette forslaget tar dagens krav, som har bidratt til at rundt 33 prosent av de ansatte er barnehagelærere, opp til et nivå på rundt 43 prosent.

– Vi setter stor pris på at regjeringen styrker barnehagelærernormen, men vi håper vi kan komme oss veldig fort videre til 50 prosent. En mellomløsning på 43 prosent er praktisk utfordrende for barnehagene, og det er uheldig om vi må ha flere omorganiseringer på kort tid i barnehagesektoren, sier Handal.

Til Aftenposten har Røe Isaksen presisert at målet er 50 prosent barnehagelærere blant de ansatte i barnehagen, men i høringsnotatet finnes det ingen form for opptrappingsplan eller formulering om at minst 50 prosent er målet.

– Vi håper både Stortinget og Regjeringen vil jobbe aktivt for å få på plass en opptrappingsplan frem mot den barnehagelærernormen som flertallet i Stortinget ønsker, sier Handal.

Bemanningsnorm

I dag finnes ingen bestemmelser som regulerer hvor mange barn det kan være per ansatt i barnehagen. Det har lenge vært bred politisk enighet om at en bemanningsnorm skal lovfestes innen 2020, og nå kommer det konkrete forslaget om hvordan en slik norm skal se ut.

Kunnskapsdepartementet foreslår samme bemanningsnorm som Øie-utvalget foreslo i 2012:

  • minst én ansatt per tre barn under tre år
  • minst én ansatt per seks barn over tre år

Departementet presiserer at det både i beregningen av bemanningsnormen og barnehagelærernormen skal legges til grunn at barn regnes som tre år fra og med august det året de fyller tre år. Dette er en viktig presisering.

Kunnskapsdepartementet sier at de nye normene skal gjelde fra 1. august 2018.

En offensiv

– Det er godt å se at Regjeringen har vist handlekraft her. KrF fortjener også en solid dose ros, for å ha fått på plass penger til flere barnehagelærere i budsjettforliket, sier Handal og fortsetter:

– Jeg må også si at det godt å se at det nytter med den store innsatsen som Utdanningsforbundets medlemmer og tillitsvalgte har lagt ned i barnehagepolitisk offensiv. Vi har vært et stort og sterkt lag som har jobbet for å få til dette.

Høringsfrist for endringene som er foreslått av Kunnskapsdepartementet er 13. oktober 2017.

Endringene omfatter også et forslag om en plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.

 

Ulike barnehagelærernormer

Dagens barnehagelærernorm
Minstekrav:
• Det skal være én pedagogisk leder per 7-9 barn under tre år
• Det skal være én pedagogisk leder per 14-18 barn over tre år

Regjeringens forslag til ny barnehagelærernorm
Minstekrav:
• Det skal være én pedagogisk leder per 7 barn under tre år
• Det skal være én pedagogisk leder per 14 barn over tre år

Utdanningsforbundets krav til ny barnehagelærernorm
• En barnehagelærer kan ha ansvar for inntil 6 barn under tre år
• En barnehagelærer kan ha ansvar for inntil 12 barn over tre år