Ny rammeplan: Styrerne helt sentrale

– Styrerne blir viktige når den nye rammeplanen skal omsettes til praksis, sier Steffen Handal.

Publisert 05.09.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

1. august 2017 trådte den nye rammeplanen for barnehagen i verk. Den er blitt tydeligere enn den forrige rammeplanen i beskrivelsen av ansvar og oppgaver.

Utdanningsdirektoratets side for rammeplanen og støttemateriell

Rammeplanen sier blant annet at styreren er gitt «det daglige ansvaret i barnehagen, pedagogisk, personalmessig og administrativt», og at den pedagogiske lederen er gitt «ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn».

– Slik planen til slutt ble, er det pedagogiske ansvaret tydelig plassert hos styrer og pedagogisk leder, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Ny rammeplan: Politikerne har lyttet

Fortolkning og praksis

Den nye rammeplanen skal nå settes ut i livet, og det er mange som skal spille på lag:

– Hvis dette skal bli vellykket, må alle bidra og ta ansvar. Styrerne har et spesielt ansvar for å få gode prosesser i hver enkelt barnehage. Det er styrerne som har det øverste pedagogiske ansvaret, og som leder arbeidet med fortolkning og praktisering av rammeplanen, sier Handal og fortsetter:

– Samtidig trengs det et godt samarbeid med eierne, som må sikre tid og ressurser til arbeidet. Dessuten har barnehagelærerne naturligvis en viktig oppgave når rammeplanen skal realiseres i den enkelte barnegruppe, sier Handal.

Utdanningsforbundet vil arbeide for at det legges til rette for gode prosesser rundt rammeplanen. Det har allerede vært mange diskusjoner i forbundet om det organisatoriske og faglige arbeidet med planen.

– Bør styrerne bidra til at det i større grad utvikles en kultur for arbeidsdeling i barnehagen? Vil profesjonskollektivet bli tydeligere? Hvordan bør det jobbes videre med vurdering i barnehagen? Det er en rekke slike spørsmål som er ekstra aktuelle nå fremover, sier Handal.

Barnas beste

Han presiserer at barnas beste hele tiden skal være kjernen i arbeidet i barnehagen, og at lærerprofesjonen har et ansvar for å ha et kritisk blikk på rammeplanen.

– Vi må hele tiden vurdere hva som fungerer godt og ikke, slik at vi kan bruke våre erfaringer i justering av praksis og etter hvert kanskje også i en revidering, sier Handal.

Endringer i rammevilkår

Han legger til at det trengs et godt samarbeid for å styre barnehagen gjennom de endringene den nå står overfor. For samtidig som det er kommet en ny rammeplan, vil det også bli flere ansatte med barnehagelærerutdanning i barnehagen. På forsommeren sendte Regjeringen et forslag om minst 43 prosent barnehagelærere på høring.

Nye normer i barnehagen: – Et stort fremskritt

Samtidig er det politisk flertall for å øke andelen barnehagelærere til minst 50 prosent. Og det skal komme en bemanningsnorm i god tid før 2020. Mye vil med andre ord skje med rammevilkårene de nærmeste årene.

Administrativ hjelp

Mange styrermedlemmer melder inn til Utdanningsforbundet at de har for mange administrative oppgaver og vaktmesteroppgaver. At det nå tydelig fremgår at styreren skal lede de pedagogiske prosessene gir gode argumenter for å øke ledelsesressursen i barnehagen og ansette merkantil hjelp.

 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet