Ny leder i Lærerprofesjonens etiske råd

Birte Simonsen og Caroline Brandth smiler.
Birte Simonsen, til venstre, og Caroline Brandth er blitt henholdsvis ny leder og nestleder i Lærerprofesjonens etiske råd. Foto: Hilde Wågsås Afdal.

Lærerprofesjonens etiske råd har fått ny leder. Det er Birte Simonsen, tidligere nestleder i rådet.

Publisert 21.02.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Lærerprofesjonens etiske råd hadde møte 31. januar. Der ble Birte Simonsen valgt til ny leder og Caroline Brandth til ny nestleder.

Leder fra UH-sektoren

Simonsen underviser ved lærerutdanningen ved Universitet i Agder. Hun er tidligere dekan og har også vært leder for Nasjonalt råd for lærerutdanning. Brandth er virksomhetsleder i Munkestien barnehage på Nesodden.

Alexander Meyer, som ledet rådet gjennom det første funksjonsåret, kommer en periode til å arbeide utenfor profesjonen. Han var derfor, i tråd med rådets mandat, forhindret fra å stille til gjenvalg.

Følg rådet på Facebook

Rådet startet sitt arbeid i juni 2016 og har til nå hatt fire møter. Rådet har gjennomført grundige drøftinger om mandatet, startet behandling av innkomne saker, opprettet egne nettsider, fått egen logo og opprettet en egen side på Facebook. Rådet har utviklet en film som skal skape engasjement rundt endringen av den generelle delen av læreplanen og har levert høringssvar til endringer av ny rammeplan for barnehagen.

I tillegg har medlemmer av rådet deltatt med presentasjoner i Utdanningsforbundets sentralstyre og flere fylkesstyrer, samt deltatt på flere av Kunnskapsdepartementets høringskonferanser om ny rammeplan i barnehagen.