Ny generell del: Her er våre innspill

Ungdomsskoleelever og lærer i samtale
I våre innspill til ny generell del sier vi blant annet at elevrollen må behandles som mer aktiv, medvirkende og mangfoldig enn tilfellet er i utkastet. Foto: Ole Walter Jacobsen

Utdanningsforbundet har mange forslag til forbedringer av ny generell del av læreplanverket.

Publisert 15.06.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

 

Kunnskapsdepartementet har skrevet et utkast til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen. Nå er høringsfristen nettopp gått ut.

Her er Utdanningsforbundets høringsuttalelse om ny generell del. 

Omfattende prosess
Fylkeslag og lokallag i Utdanningsforbundet har gitt mange grundige innspill før sentralstyret vedtok den endelige høringsuttalelsen.

– Det har vært oppløftende å se organisasjonen jobbe med dette som et stort og sterkt lag. Vi tar vårt profesjonsfaglige ansvar på alvor, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Må henge bedre sammen
Sannsynligvis kommer det nye dokumentet til å bli kalt «Overordnet del – verdier og prinsipper». Det er noe Utdanningsforbundet støtter.

– Navneendringen gir et tydelig signal om at denne delen er overordnet og at den legger føringer for alle nivåer og alle de nye læreplanene for fag, sier Handal.

Utdanningsforbundet mener imidlertid at det må skapes en bedre sammenheng både innad i den overordnede delen og mellom de ulike delene av læreplanverket.

– Det bør komme enda bedre fram at vi har en hierarkisk struktur, der formålsparagrafen troner på toppen, og overordnet del kommer før fagene. Dernest har vi formål for hvert fag og til slutt kompetansemål for fagene, sier Handal og fortsetter:

– Også disse kompetansemålene har til hensikt å sikre at elevene skal nå de overordnede målsettingene for opplæringen, slik de er skissert i formålsparagrafen.

Utdanningsforbundet mener altså at dersom denne strukturen er tydelig, vil det innebære at lærere og ledere må forstå kompetansemålene i lys av formålsparagrafen, overordnet del og fagets formål.

Verdiløft
Stortinget har bedt om et verdiløft i skolen der formålsparagrafens fellesverdier innlemmes i alle fag og på alle nivåer.

– Rammene for et verdiløft ligger i Overordnet del, men hvis det skal realiseres må formålene reflekteres helt ned i daglig praksis. Vi må sørge for at det blir tydeligere hvordan det kan gjøres, sier Handal.

Mangfoldig og aktiv elevrolle
Et annet viktig poeng i Utdanningsforbundets høringsuttalelse er at elevrollen må stå fram som mer aktiv, medvirkende og mangfoldig.

– I utkastet behandles eleven i stor grad som den teoretisk anlagte eleven og det legges mye vekt på kognitiv læring. Dette blir for snevert. Vi må løfte elevenes helhetlige danning og kompetanse, og vise at dette handler om alt fra etikk og samhandling til praktiske og motoriske ferdigheter, sier Handal og fortsetter:

– Mange i organisasjonen har dessuten lagt vekt på hvor viktig leken er for elevene, og at det er helt grunnleggende at vi lærer som hele mennesker.