Lederhjørnet: Vold og trusler mot lærere – hva kan gjøres?

Vold mot lærere øker i omfang. Foto: Thomas Raupach / Samfoto / NTB Scanpix.

Vold mot lærere er et økende problem. I Oslo-skolen alene ble det i fjor rapportert om nesten 2000 tilfeller av vold mot lærere.

Publisert 16.06.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Dagsavisen trykket i mai en opprivende historie om læreren Clemens Saers, som i 2014 ble skadet for livet etter å ha blitt utsatt for vold av en elev. Avisen fulgte opp med flere artikler om vold og trusler mot lærere, og avdekket at det bare i Oslo-skolen ble rapportert om 1940 tilfeller av vold mot lærere i fjor. Det er ikke grunn til å tro at situasjonen er bedre i andre kommuner. 

I en studie utført av Høgskolelektor Børge Skåland. (NTNU, 2016) ble det gjort dybdeintervjuer av lærere som hadde opplevd trusler eller fysisk vold fra elever. Trusler av typen «stryker du meg, så havner du på sykehus»,og slag med jernrør, er noen av hendelsene lærerne kunne fortelle om. 

Skåland fant dessuten at dette er tabu: – Det ligger i læreryrket at du skal ha kontroll i skolehverdagen, sier han. – Da tilhører du lærerklubben. Bryter du med denne normen, opplever du avvisning i stedet for støtte og blir sett på som inkompetent av kollegiet og rektor. 

Uakseptabelt! Rektor har like stort ansvar for lærernes arbeidsmiljø som for elevenes læringsmiljø og det er en klar ledelsesplikt å sørge for at arbeidet ikke skaper fysiske eller psykiske helseproblemer. Lærere som blir utsatt for trusler om sykehusopphold og vold skal ikke også oppleve å bli avvist av ledelse og kolleger. 

I Utdanningsforbundet er vi opptatt av tid til ledelse. Det handler også om tid til å se sine medarbeidere – til å opprette tillitsforhold som gjør at lærere tør gi uttrykk for at de har behov for støtte. Terskelen for å be om hjelp til å mestre et vanskelig klassemiljø eller utfordrende elever er høy fordi det å mestre enhver elev liksom er kjerneforventningen til lærerjobben – og har du problemer med elevene, kan det føles som om at du ikke strekker til. 

Derfor er det avgjørende at læreren føler seg trygg på at skoleledelsen opptrer støttende og ikke avvisende. Trusler og vold mot lærere må bekjempes på samme måte som mobbing og utenforskap blant elever forebygges. Slik lærere har ansvar for å skape gode læringsmiljø for elevene, har ledelsen ansvar for å utvikle godt arbeidsmiljø i kollegiet. I en kultur preget av åpenhet, tillit og trygghet, senkes terskelen for å snakke med kolleger og ledelse om utfordringer i lærerjobben. 

Også for utagerende elever er skolesamfunnets unnfallenhet og manglende rapportering et stort problem som kan få alvorlige følger. Uten korreksjon er det fare for at eleven lærer at vold og trusler er hensiktsmessige midler for å nå sine mål. Elevene skal lære å bli velfungerende sosiale vesener. Derfor må lærerkollegiet og ledelsen stå samlet om å korrigere elever når de benytter trusler og vold som et middel for å oppnå det de vil. 

Signert

Tormod Korpås