Lederhjørnet: Utdanningsforbundets lederplattform

Utdanningsforbundets lederplattform ble lansert i høst.

Lederplattformen formidler ledernes ståsted og plass i vår felles profesjon av barnehagelærere, lærere og ledere, skriver Tormod Korpås.

Publisert 08.11.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Den 31. august var det avspark for Utdanningsforbundets lederpolitiske offensiv – en portefølje av tiltak som følger opp vedtaket om å gjøre Utdanningsforbundet til det naturlige valget for alle ledere i utdanningsfeltet. Målet for det politiske arbeidet er at ledere i utdanningssektoren skal ha gode rammer for faglig og pedagogisk ledelse. 

Sentralstyret, fylkesledelsen og sentralt lederråd var til stede da Steffen Handal åpnet med de to viktigste årsakene til at hele organisasjonen involveres i lederoffensiven:

  • Lederne er nøkkelmedlemmer for å oppnå våre mål på viktige profesjonspolitiske områder.
  • Ledergruppen representerer en kraft og en ressurs som vi ikke får godt nok frem i arbeidet med å skape bedre barnehage og skole. Uten at lærerne og lederne står samlet som representanter for lærerprofesjonen, vil profesjonen få mindre makt og innflytelse.

Satsingen for ledermedlemmer handler derfor like mye om å skape forståelse innad om ledernes betydning for organisasjonen og dens gjennomslagskraft, som å gjennomføre konkrete tiltak for å ivareta lederne.

Utdanningsforbundets lederplattform er et viktig hjelpemiddel i denne prosessen. Lederplattformen formidler ledernes ståsted og plass i vår felles profesjon av barnehagelærere, lærere og ledere. Den skal bidra til å skape aksept for ledelse og samtidig styrke samholdet i organisasjonen. Ved å fremheve verdier som ansvarlighet, tillit, fellesskap og nærhet til kjerneoppgavene, viser vi hvordan Utdanningsforbundets syn på ledelse skiller seg fra den sterke styrings- og kontrolltenkningen som har preget feltet gjennom 2000-tallet. På samme måte som lærerrollen innebærer metodeansvar og frihet til å utøve skjønn i planlegging og gjennomføring av undervisningen, forutsetter lederrollen ansvar for å utøve skjønn når politisk styring skal omsettes til pedagogisk praksis i skoler og barnehager.

Verdiene i Lederplattformen gjenspeiles i nyere forskning om ledelse for fremtidens barnehager og skoler, og det er gledelig å se at de også har fått gjenklang i nye politiske styringsdokumenter som Stortingsmelding 28, Rammeplan for barnehagen og sist i den nye Overordnede delen av læreplanverket. Vi er på rett vei!

Signert

Tormod Korpås