Lærere på romfartsleir skyter opp rakett

– En unik mulighet, sier lærer Espen Trøen, som deltar på romfartsleiren på Andøya Space Center. Deltakerne skyter blant annet opp sin egen rakett, og deltar på oppdrag med Romskipet Aurora.

Campen er for realfagsinteresserte lærere i grunnskolen og videregående skole i de nordiske landene og arrangeres denne uka av Utdanningsforbundet og NAROM.

Lærer Espen Trøen bruker deler av ferien på å lære mer praktisk anvendelse av fysikk, matematikk og teknologi.

– Dette er en unik mulighet til å være med i bygge og skyte opp en rakett. Det gjør noe med inspirasjon og videre økt engasjement for meg. Jeg bruker deler av ferien på dette også for å lære mer om hvordan fysikken rundt dette fungerer, som for eksempel rakettfysikk og fysikken knyttet til Nordlyset, forklarer Trøen.

Les mer om leiren og NAROM:

Romfartsleir for nordiske lærere på Andøya Space Center

Kunnskapsministeren lot seg begeistre

 

 Raketten ble vellykket skutt opp torsdag 29. juni. Foto: NAROM

Inspirasjon til aktiviteter i klasserommet

Han mener lærdommen kan komme til nytte i skolen seinere.

– Selv om vi ikke kan skyte opp en slik rakett i skolen så er det en del av de sensorene vi bygger som fint kan brukes på skolen sammen med for eksempel en datalogger eller Arduino. Jeg vil også si at min deltagelse på kurset har gjort at min interesse for verdensrommet er økt betydelig og at jeg nå har fått sett noen eksempler på aktiviteter som kan passe veldig bra til bruk i klasserommet.

Oppskyting av egenbygd rakett

Professorer, ingeniører og forskere sørger for at dagene på rakettskytefeltet blir lærerike, inspirerende og uforglemmelige. Deltakerne får forelesninger i spennende romrelaterte emner, samt gruppearbeid hvor kunnskapen settes ut i praksis. Slik får deltakerne ta aktivt i bruk unike nasjonale ressursene som finnes på Andøya Space Center.

På slutten av oppholdet har Nordic Teacher Space Camp sitt absolutte klimaks – oppskyting av rakett med nyttelast som deltakerne selv setter sammen og klargjør.

Langvarig samarbeid

NAROM og Utdanningsforbundet har samarbeidet i 15 år. Kompetansetiltakene knyttet til dette samarbeidet er en viktig del av vårt strategiske arbeid for å styrke lærerprofesjonen og Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon.

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen åpnet romfartsleiren mandag 26. juni. Til stede var også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.