Jordskjelv i Tyrkia og Hellas

Har du reiseforsikring i Utdanningsforbundet gjelder avbestilling og evakuering til/fra områdene som er direkte berørt av jordskjelvene i Tyrkia og Hellas. Dekning omfatter i første omgang avreise til og med mandag 24. juli.

Er du i de jordskjelvrammede områdene i Tyrkia (Bodrum) eller Hellas (Kos), eller har en planlagt reise til disse områdene ber vi deg først kontakte reisebyrå / reisearrangør for hjelp til avbestilling, ombooking eller evakuering. Reiseselskapene er de som har den beste og mest oppdaterte informasjonen. Foreldre som er bekymret for barna bør også kontakte reiseselskap, eventuelt ambassaden.

Avbestilling

Vi dekker avbestilling av reiser til områder som er berørt av jordskjelvene. Dette gjelder først og fremst Kos (Hellas) og Bodrum (Tyrkia). Dekning omfatter i første omgang avreise til og med mandag 24. juli.

Evakuering

Evakueringsdekningen gjelder her, og de som ikke blir ivaretatt av reiseselskap kan vi hjelpe med enten ny hjemreise eller evakuering til trygt sted.

Reisegods

Vilkårene gir dekning for reisegods som direkte skades eller går tapt pga jordskjelv.

Er du i områdene og trenger assistanse, kan du ringe Tryg Alarm på telefon +47 55 17 10 01.