Hva sier partiene om barnehagelærere?

Se vår oversikt over hvilke partier som lover flere barnehagelærere – og hvilke som ikke gjør det. Hvem vil ha en andel på minst 50 prosent?

Barnas utdanning starter i barnehagen. Likevel er mindre enn 40 prosent av de ansatte i barnehagen lærere. Utdanningsforbundet mener at et absolutt minimum må være at 50 prosent av de ansatte er barnehagelærere.

Utdanningsforbundet: Hvorfor trenger barna flere barnehagelærere?

Nye partiprogram

I forkant av stortingsvalget har alle partiene laget nye partiprogram. Her er en oversikt som viser om de ulike partiene støtter vårt krav eller ikke. 

Et krav til minst 50 prosent barnehagelærere er lite verdt om det ikke samtidig er en god bemanning totalt sett. Vi har derfor inkludert partienes løfter knyttet til bemanning. 

For mer utdypende info, se våre valgsider her.

Høyre

 • «Ansette flere barnehagelærere og pedagoger og ha som mål at andelen skal bli 50 prosent.»
 • «Ha flere voksenpersoner i barnehagen og sikre en ansvarlig bemanningsnorm.»

Arbeiderpartiet

 • «Halvparten av de som jobber i barnehagen, skal være barnehagelærere, og vi vil ansette flere barne- og ungdomsarbeidere.»
 • «Innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen.»

Fremskrittspartiet

Partiet har ingen løfter om hverken flere barnehagelærere eller flere ansatte totalt.

Frp skriver imidlertid at en «god grunnbemanning og en stabil bemanningssituasjon er en forutsetning for gode barnehager», og at det er «viktig at barnehagene tilbyr et pedagogisk innhold av høy kvalitet».

Senterpartiet

Partiet har ingen løfter om flere barnehagelærere, og heller ingen konkrete løfter om bedre bemanning eller bemanningsnorm.

I programmet står det imidlertid at det må «satses på de ansattes kompetanse» og på «flere ansatte per barn».

Kristelig Folkeparti

 • «Innføre en barnehagelærernorm på minst 50 prosent»
 • «Innføre en nasjonal norm for antall barn per voksne i barnehage»

Sosialistisk Venstreparti

«SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere, og minst 25 prosent fagarbeidere.»

 • «Vi vil ha en nasjonal bemanningsnorm med minimum én voksen per tredje barn under tre år, og én voksen per sjette barn over tre år. Det skal være et lovfestet krav om en styrer i hver barnehage.»
 • «Alle ansatte skal ha barnehagefaglig grunnkompetanse.» 

Venstre

 • «Øke andelen ansatte med barnefaglig kompetanse og barnehagelærerutdannelse i barnehagene»
 • «Innføre en lovpålagt minimumsnorm for bemanning i barnehagene»

Rødt

 • «Forskrift om norm for pedagogisk bemanning må endres til at det skal være en pedagogisk leder per 10–12 barn når barna er over tre år, og en pedagogisk leder per 4–6 barn når barna er under 3 år.»
 • «Det må innføres en nasjonal bemanningsnorm med maksimalt to barn under ett år-, tre små- eller fem store barn per ansatt.»
 • «Bemanningsnormen skal også gjelde ved fravær blant det faste personalet. Det innebærer et lovpålegg om å skaffe vikar ved behov. En bemanningsnorm må knyttes opp til en daglig åpningstid på 9 timer. Barnehager som har åpent lenger enn 9 timer skal ha ytterligere bemanning, som tilsvarer det normen gir innenfor 9 timers åpningstid.»

Miljøpartiet De Grønne

 • «Øke andelen barnehagelærere i barnehagen»

Ingen løfter knyttet til den totale bemanningen.