Hva gjør Utdanningsforbundet under Arendalsuka?

Arendalsuka i midten av august er en årlig begivenhet hvor hele det politiske Norge møtes. Utdanningsforbundet er selvsagt også på plass.

Arendalsuka startet i 2012, og har i løpet av kort tid rukket å bli en institusjon i norsk politikk. I fjor var det godt over 500 arrangementer i sørlandsbyen, og drøyt 150 stands.

Tirsdag 15. august er Utdanningsforbundet med i fire utdanningsdebatter:

Arendalsuka arrangerer en skoledebatt i samarbeid med Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet. Arendalsuka har kalt debatten «Hadde vi ikke verdens beste skole – eller?», og i tillegg til Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), Trond Giske (Ap) og Anders Tyvand (Krf) blant debattantene. Anne Grosvold er ordstyrer. 

Denne debatten begynner 16:00, og foregår på Arendal kultur- og rådhus.
Mer om debatten her.

Utdanningsforbundet Aust Agder arrangerer en debatt der spørsmålet er «Yrkesfaglærerløftet – løser det utfordringene?». Nestleder Terje Skyvulstad sitter i panelet. Diskusjonen starter 14:30, og holdes på Sam Eyde videregående skole.
Mer om debatten her.

Samme dag er Utdanningsforbundet med i ytterligere to andre debatter i regi av Partnerskap mot mobbing. Utdanningsforbundet er èn av partnerne i Partnerskap mot mobbing. Klokken 08:30 er spørsmålet «Ny lov om mobbing – får jeg det bedre nå?», og Terje Skyvulstad sitter i panelet. Stedet er Clarion Hotel Tyholmen.
Mer om debatten her.

Senere på dagen er det barnehagedebatt. Også denne i regi av Partnerskap mot mobbing. «Hvem mobber i barnehagen?», er spørsmålet som skal diskuteres. Nestleder Hege Valås sitter i panelet, og debatten starter 19:00 på Madam Reiersen.
Mer om debatten her.


Utdanningsforbundet er også med på disse arrangementene:
Utenforskap - Hvordan få folk videre?
Vi ser et økende utenforskap i deler av befolkningen. Det gjelder særlig de som faller fra videregående utdanning, flyktninger og de som står utenfor på grunn av psykiske eller somatiske problemer. Eksempelvis har det vært økning av unge uføretrygdede de siste årene.

Journalister på grillspyd
Studentersamfunnet i Bergen og Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund inviterer til en samtale om hvilken makt som ligger i vår språklige kommunikasjon. For hvor viktig er det egentlig å forstå ordene vi bruker?

Skole-nach: Hvordan skape en skole som hindrer utenforskap?
Velkommen til nach etter den store skoledebatten! Alle er enige i at Norge skal ha verdens beste skole, men for hvem? Vi tar debatten videre.

New public managment - Trenger vi en tillitsreform i offentlig sektor?
På vegne av Aust Agder Legeforening, Parat og Pensjonistpartiet ønsker vi å skape debatt om hvordan Norsk offentlig virksomhet forvaltes.

Utdanningsforbundet være representert på stand på Sam Eydes plass hele uken. Her kan du møte tillitsvalgte fra både lokalt og sentralt plan i Utdanningsforbundet. Ta gjerne turen innom!