Handal på høringen: – Skrivebordspolitikk!

Steffen Handal var meget tydelig i fredagens høring på Stortinget, og beskrev avskiltingspolitikken som både «uansvarlig, demotiverende og uheldig». Foto: Stortinget.no.

Steffen Handal gikk i fredagens høring på Stortinget til kraftig angrep på kompetansekravenes tilbakevirkende kraft.

Publisert 15.12.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Steffen Handal og Utdanningsforbundet var fredag formiddag på høring i Stortinget. Det var fire representantforslag som skulle behandles i utdannings- og forskningskomiteen, men Handal valgte å fokusere på kun ett område.

– Vi skal legge vekt på én sak i dag – kompetansekravene og deres tilbakevirkende kraft, innledet Utdanningsforbundets leder med å si.

«Uansvarlig, demotiverende og uheldig»

Handal understreket sterkt at Utdanningsforbundet ønsker «kompetente, motiverte og engasjerte lærere». Han la likevel hurtig til at «Vi støtter også skjerping av kompetansekrav, men er sterke motstandere av å gi kompetansekravene tilbakevirkende kraft».

– Den avskiltingspolitikken mener vi er både uansvarlig, den er svært demotiverende, og den sender svært uheldige signaler til lærere som inntil nylig ble sett på som kvalifiserte, også av myndighetene.

– Man har i realiteten avskiltet cirka 30.000 lærere i dette landet. Det har ikke bare provosert dem og gjort dem usikre, det har faktisk provosert profesjonen, ikke bare lærere, men også våre skoleledermedlemmer ser på dette som en provokasjon, understreket Handal i høringen.

Steffen Handal: - Kompetansekrav med tilbakevirkende kraft er en oppskrift på mistillit (Stortingets Nett-TV)

– Skrivebordspolitikk

I sitt åtte minutters innlegg gikk Handal langt i å antyde at dette var politikk som aldri burde vært satt ut i live.

– Dette er etter min mening skrivebordspolitikk!

Han stilte samtidig en rekke, betimelige spørsmål til de medlemmene av utdannings- og forskningskomiteen som støtter avskiltingen av lærerne.

– Hva skal vi si til en Håvard Tjora som i årevis har undervist i matematikk, og som har gitt ut læreverk, som faktisk blir sett på som en ressurslærer i denne sammenhengen, og som nå er avskiltet uten mulighet til å ta videreutdanning? Hvilket budskap skal vi ha til ham?

– Hva skal vi si til de midlertidige lærerne som står ute i jobb, de midlertidige, kvalifiserte lærerne som står i jobb som ikke noen vil satse på bare fordi de de er midlertidige og det vil innebære en utgift å ansette dem fast?

– Hva skal vi si til de lærerne som nærmer seg pensjonsalder og heller går av tidlig enn å sette seg på skolebenken igjen og delfinansiere sin egen videreutdanning?

– Hva skal vi si til de lærerne som føler de ikke trygt kan bytte jobb fordi de er redd for at de ikke vil få denne jobben fordi det stilles nye krav til kompetanse som de ikke har?

– Hva skal vi si til de arbeidsgiverne som ved dette vedtaket har sett det som en mulighet å tilby kvalifiserte lærere lønn som ukvalifiserte? Det mener jeg tyder på at man har sendt feil signal til sektoren!

Pedagogstudentene: – Gale-matias!

Pedagogstudentenes leder, Hedda Eia Vestad, markerte seg også under fredagens høring. Det var spesielt to forhold hun trakk frem som er viktig for Pedagogstudentene. 

– Dere må ikke finne på å gi kompetansekravene tilbakevirkende kraft! Det er totalt gale-matias å opprettholde avskiltingen av 33.000 lærere! 

– Dere må arbeide med rekruttering, og flytte fokuset fra å bare få studenten til å starte på lærerutdanning til hvor mange lærere som begynner å arbeide, og hvor mange som velger å bli i skolen, påpekte Vestad, som samtidig trakk frem at det fordret at kvaliteten på lærerutdanningene prioriteres, og at læreryrket fremstår som attraktivt.


Her kan du lese Utdanningsforbundets innspill til høringen.

Kuleramme fra Pedagogstudentene

Leder i Pedagogstudentene, Hedda Eia Vestad uttalte også en tydelig motstand mot kompetansekrav med tilbakevirkende kraft i sitt innlegg. Hun trakk også fram hvor viktig det var å arbeide med rekruttering og flytte fokus fra bare å få studenter til å begynne i lærerutdanningen til hvor mange lærere som faktisk velger å bli i skolen. 

For å understreke sitt poeng hadde Vestad tatt med seg et pedagogisk hjelpemiddel i form av en kuleramme for å vise at av kun 100 søkere til lærerutdanningen, så sitter man igjen med 17 personer i snitt som faktisk velger å arbeide i yrket.

-  Skal dere lykkes med å rekruttere de lærerne vi allerede trenger og vil trenge i fremtiden, er de beste rekrutteringstiltakene dere kan gjøre å gjøre læreryrket attraktivt og prioritere kvaliteten på lærerutdanningene, understreket hun. 

- Dere må ikke finne på å gi kompetansekravene tilbakevirkende kraft, avsluttet Vestad.

Se video: Pedagogisk grep fra pedagogstudentene