GSI-tallene: Pilene peker riktig vei

to unge skoleelever sitter ved pulten og arbeider. En kvinnelig lærer hjelper dem med arbeidet.
Det er nå 956 flere årsverk til undervisning i grunnskolen sammenliknet med i fjor. – Det er positivt at kommunene ansetter flere lærere, men dette må også sees opp mot veksten i elevtallet, sier Steffen Handal. Foto: Foto:Ole Walter Jacobsen

I år er det en liten nedgang i tallet på elever per lærer i grunnskolen. Det viser ferske tall fra Grunnskolens informasjonssystem. – Positiv utvikling, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Publisert 14.12.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I dag ble GSI (Grunnskolens informasjonssystem) -tallene presentert. GSI forteller oss mye om tilstanden i den norske grunnskolen, både om skolestørrelser, antall skoler, lærere og elever, undervisning og om lærernes kompetanse.

Tallene viser at antall ukvalifiserte i grunnskolen har gått litt ned. I inneværende skoleår er det 5,6 prosent av lærerne som ikke oppfyller i kompetansekravene for tilsetting. Det vil si at de ikke har en lærerutdanning eller annen godkjent utdanning for tilsetting i grunnskolen. I fjor var andelen 5,9 prosent. Totalt har det blitt 956 flere lærerårsverk til undervisning, og gruppestørrelse 2 (antall elever per lærer i den ordinære undervisningen) har gått ned fra 15,8 i fjor til 15,3 i år på 1.-4. trinn

– Alt dette er positivt, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Enklere å oppfylle lærernormen

Dette kan tyde på at antall nye lærere som trengs for å oppfylle den nye lærenormen, er noe lavere enn tidligere antatt. Tidligere i høst har Utdanningsforbundet beregnet at det trengs om lag 1850 nye lærerårsverk fra høsten 2018.

– Det er all grunn til å tro at tallet kan justeres ned. Dermed vil minstenormen for lærertetthet bli enklere å oppfylle med kvalifiserte lærere. Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon(FAFO) sin evaluering av forsøket med økt lærertetthet på ungdomstrinnet tyder også på at det ikke er så vanskelig å få tilsatt flere kvalifiserte lærere, slår Handal fast.

Flere elever per lærer på ungdomstrinnet

Veksten i lærerårsverk finner man i hovedsak på 1-4. trinn. Samtidig har gruppestørrelse 2 (elever per lærer i ordinær undervisning) økt på ungdomstrinnet.

– Det kan bety at en del kommuner har flyttet lærerstillinger fra ungdomstrinnet til barnetrinnet. Det er uheldig. Steffen Handal

Han tror minstenorm for lærertetthet vil endre dette.

– Den nylig vedtatte minstenormen for lærertetthet vil forhindre at det kan skje i fremtiden, avslutter Handal.


Her finner du GSI-tallene

 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet