Forhandlingene i KA i havn

20. juni 2017 ble det gjennomført forhandlinger i arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) for ansatte i fellesområde med flere.

– I fjor, under hovedoppgjøret for 2016, ble det også avtalt tillegg for 2017. Da resultatet i frontfaget i år var 2,4 prosent, og de avtalte tilleggene for KA-området i 2017 var på samme nivå, var det ikke rom for ytterligere tillegg, sier sier leder for forhandlingsutvalget Unio-KA Kristian Mollestad.

Resultatet må også godkjennes av sentralstyret i Utdanningsforbundet.

Forhandlinger for de som ble overført fra det statlige tariffområdet (rettssubjektet Den norske kirke) 1.1.2017 vil starte torsdag 22. juni.

Protokoll fra oppgjøret finner dere i margen til høyre. 

Oppdatert: Fredag 23. juni ble også enighet i forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). I forhandlingene ble det enighet om at det skal gis et generelt prosentvis tillegg på 1,09 prosent per 1. mai til alle ansatte. Det ble også enighet om at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med en pott  på 0,9 prosent av lønnsmassen per 1.november 2017.

Du finner protokollen oppe i høyre hjørne.