Et viktig verdidokument for skolen

Portrettbilde av en smilende Steffen Handal
– Vi skal jobbe for at Overordnet del blir relevant i skolehverdagen og et dokument som legger premissene for fagfornyelsen, sier Steffen Handal. Foto: Stig Weston

I dag ble ny Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen fastsatt av regjeringen. Utdanningsforbundet er fornøyd med å ha fått gjennomslag på viktige områder.

Publisert 01.09.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen. Den beskriver det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen. Den uttrykker skolens og lærebedriftenes ansvar for læring, utvikling og danning.

Verdibasert oppdrag

Mange i Utdanningsforbundet har lagt ned et stort arbeid med høringsuttalelsen til ny Overordnet del.

– Dette er, etter min oppfatning, blitt et godt dokument. Her har regjeringen vist lydhørhet for våre innspill og samtidig fulgt opp Stortingets klare vedtak om sterkere vektlegging av skolens verdibaserte oppdrag, fastslår Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Fagfornyelsen

Utdanningsforbundet mener ny Overordnet del gir gode føringer for det videre arbeidet med fagfornyelsen.

– Det er viktig at Overordnet del nå får reell betydning i det videre arbeidet, sier Handal.

Stortinget vedtok i fjor høst at arbeidet med ny generell del og fagfornyelsen skal sikre et verdiløft for skolen. Stortinget ba også regjeringen om å sikre at «det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som tas i bruk i undervisningen for å nå kompetansemål og oppfylle skolens generelle samfunnsmandat».

– Stortingets vedtak varsler en ny retning for norsk skole, og Utdanningsforbundet har vært tydelige på at en ny Overordnet del må utformes på dette grunnlaget. Dette dokumentet svarer i store trekk på det Stortinget og vi har bedt om, sier Handal.

Forbundets inngang til arbeidet med fagfornyelsen skal være at utdanning er et komplekst, samfunnsbyggende verdiprosjekt.

– Utdanning er en omsorgshandling i møte med de generasjoner som etter oss skal ta sitt samfunnsansvar. De overordnede verdiene skal være nettopp det, overordnede. Et av våre viktigste bidrag i fagfornyelsesprosessen vil utvilsomt være å sikre akkurat dette, sier Handal.

Verdiløft i skolen

Han mener at lærerne nå må ta et stort ansvar for gjennomføringen av verdiløftet i skolen.

– Vil det fungere som et verdiløft, slik Stortinget ønsker og slik vi har slutta oss til? Det er det vi må jobbe for og faktisk ta ansvar for nå, sier Handal.

Danning

Overordnet del er et viktig dokument i arbeidet vårt for å fremme et bredt syn på utdanning og danning som ivaretar elevenes helhetlige utvikling som mennesker.

– Nå må lærere og ledere i skolen diskutere hvordan vi kan bruke dokumentet slik at det får størst mulig gjennomslagskraft. ikke minst at det får betydning i planlegging og gjennomføring av undervisningen i skolen. Det er et felles ansvar å få dette til, sier han.

Hvilket samfunn ønsker vi?

Overordnet del sier noe om hvilken utdanning vi trenger for å nærme oss det samfunnet vi ønsker å utvikle.

– Spørsmålet om hvilken skole vi vil ha, er også et spørsmål om hvilket samfunn vi ønsker. Utdanningsforbundet har i våre innspill til arbeidet vært opptatt av å ta vare på grunntonen i den eksisterende generelle delen, som lærerne verdsetter høyt, avslutter Handal.

Last ned her:
Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet