Elevene blir flinkere til å lese

Jente leser bok i klasserom.
Norske elever blir stadig flinkere til å lese. Illustrasjonsfoto:Ole Walter Jacobsen

Norske elever blir stadig bedre i lesing viser den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS. – Resultatene er en hyggelig oppmuntring til alle elever, lærere og skoleledere som hver dag gjør en innsats i skolen, sier Utdanningsforbundets Terje Skyvulstad.

Publisert 05.12.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Han minner samtidig om at slike internasjonale målinger ikke er en dom over kvaliteten i norsk skole.

52 land deltar i den store leseundersøkelsen blant 10-åringer som gjennomføres hvert 5.år. Norge har vært med siden starten i 2001. I år er det bare fem andre land som gjør det signifikant bedre i lesing enn Norge. Disse er: Russland, Singapore, Hong Kong, Irland og Finland.


Det er fremgang både på 4. og 5.trinn i Norge siden forrige undersøkelse i 2011.

Bedre leseferdigheter

Blant suksesskriteriene for å få til bedre leseferdigheter trekker undersøkelsen blant annet fram følgende punkter:

  • Lese høyt for barna sine fra de er små
  • Gå i barnehage fra tidlig alder
  • Gå på skole med høyt læringstrykk og godt læringsmiljø
  • Gå på skoler hvor elevene er trygge og det er lav forekomst av mobbing
  • Elever som liker å lese og som er fornøyd med leseopplæringen

– Vi er godt kjent med at elever som kommer fra hjem der lesing verdsettes, gjør det bra i lesing på skolen. Samtidig har vi lenge vært tydelige på at barnehagen er første del av utdanningsløpet. Derfor har vi vært så opptatt av at alle barn skal ha mulighet til å gå i barnehage uavhengig av foreldrenes økonomi. Og vi har insistert på at barna her skal ha nok barnehagelærere. 

Vi tror at tidlig og høy barnehagedeltagelse er en viktig grunn til at barna seinere blir bedre i lesing, sier nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad.

Minoritetsspråklige gjør det bedre

En av de andre viktige funnene i undersøkelsen er at gapet i leseferdigheter mellom minoritets- og majoritetselever minsker tydelig i Norge.
– Jeg mener vi også må se på dette i sammenheng med den betydelige satsingen vi har hatt på barnehage. Nå ser vi at dette trolig har effekt, fastslår Skyvulstad.

Gutter gjør det dårligere

Det som er mer nedslående i rapporten er at gutter fortsetter å gjøre det dårligere i lesing enn jenter. Her er det faktisk en liten økning i kunnskapsgapet mellom kjønnene i Norge.

– Dette kan vi ikke slå oss til ro med. Vi vet noe om hva som skal til for at guttene skal bli bedre, men her trenger vi mer kunnskap om hvorfor det er slik. Vi må ha som mål at alle skal bli trygge på og glade i lesing, sier Skyvulstad.
I forrige undersøkelse fra 2011 deltok elever fra 4.trinn og et redusert utvalg i 5.trinn. I 2016 gjorde man fulle utvalg fra både 4. og 5.trinn.

ePIRLS

Nytt av året er undersøkelsen ePIRLS. Dette er en nettbasert ekstra leseprøve hvor 14 land har deltatt. I Norge er det kun elever på 5.trinn som deltar. Her er Norge helt i teten, bare forbigått av Singapore.

Les mer og last ned PIRLS-undersøkelsen her
Du kan følge streamingen fra dagens pressekonferanse her

Sitert

Terje Skyvulstad

1. nestleder