Ber Erna lede an

800 millioner barn står nå i fare for å miste utdanningen sin. — Norge kan bidra til at det ikke skjer, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Kampanjen er iverksatt fordi kassen til verdens største utdanningsfond, det Globale Partnerskapet     for Utdanning (GPE), er tom. Dermed står 800 millioner barn i fare for å miste utdanningen sin helt eller få den kraftig nedkuttet. Utdanningsforbundet støtter derfor denne aksjonen helhjertet.

— Vi håper Erna Solberg vil fortsette det gode arbeidet regjeringen har gjort på dette feltet med å virkelig ta lederskapet for global utdanning, sier Steffen Handal.

G20-møtet

I juli er Statsminister Solberg invitert til G20-møtet i Tyskland. Dette er gruppen av de 20 mektigste landene i verden.

— Dette er en gylden anledning til ytterligere å konkretisere det gode lederskapet ved å være tidlig ute med å love økt støtte til det Globale Partnerskapet for Utdanning (GPE), sier Handal.

Norge er et av landene som gjør mest for at barn og unge i andre land skal få gå på skole. Selv om det står om fremtiden til flere hundre millioner barn, sitter mange land på gjerdet og venter på at noen skal vise vei nå når kassa til verdens største fond er tomt.

— Norges lederrolle og økonomiske posisjon gir oss et ekstra ansvar. Derfor må nettopp Norge gå foran og love at vi vil gjøre vårt for å fylle på fondet for grunnutdanning så millioner av barn kan få en utdanning. Det vil kunne utløse givervilje fra flere av de andre landene på G20-møtet fastslår Handal.

Unikt utdanningsfond

Det globale partnerskapet for utdanning skiller seg fra de andre fondene for utdanning på flere områder. De støtter for eksempel land i å utvikle lokale planer for hvordan nasjonale mål for utdanning skal nås.

— Dette fondet fremmer politisk dialog ved at planlegging skjer gjennom samarbeidsfora, hvor lærerfagforeninger deltakelse er ønsket og etterspurt, så vidt meg bekjent er det det eneste fondet innenfor utdanning som gjør dette, sier Handal.

Han mener det er stor forskjell på de ulike utdanningsfondene som operer globalt. Det Globale Partnerskapet ivaretar verdier som er viktige for Norge.

— Sosial dialog og trepartssamarbeid, profesjonens organiserte stemme er viktig når Norge utvikler utdanningspolitikk, det er viktig også i andre land, avslutter Handal.


Del gjerne denne filmen på sosiale medier

og tvitre den til @erna_solberg #ErnaLederAn (Klikk under)