«Lederhjørnet»

Portrettbilde av en mann
Tormod Korpås, sentralstyremedlem og leder for Utdanningsforbundets lederråd, skal fremover ha denne faste spalten. Foto: Stig Weston

Dette er en ny, fast spalte som vil komme i Forbundsnytt fremover. Dette er Tormod Korpås, leder for Utdanningsforbundets lederråd, sitt første bidrag.

Publisert 22.09.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Det å være leder i vår sektor – fra barnehager og skoler til høyere utdanning, støttesystemer og administrasjon – er givende, mangfoldig og ikke minst utfordrende, og det er kanskje utfordringene som i størst grad kjennetegner lederrollen:

Det forventes at du skal kunne tenke helhetlig fremfor å prioritere enkeltsaker, finne løsninger når budsjetter og lovverk begrenser handlingsrommet til et minimum, lede profesjonelle yrkesutøvere slik at de både spiller på lag og får utfolde seg individuelt i jobben sin. Og du skal helst møte alle utfordringer med et smil og en aura av mestringskompetanse som vil få Per Fugelli til å fremstå som usikker i sammenlikning.

En leder opplever også til tider at hun er mer ensom i arbeidet enn før hun fikk en lederstilling, og når det handler om spesifikt lederfaglige utfordringer i små virksomheter kan det være vanskelig å finne en samtalepartner å drøfte saker med.

Husk da at du er med i det største lederfellesskapet i oppvekstsektoren – Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet. Vi har lokale lederråd og lederforum. Vi arrangerer lokale og nasjonale lederkonferanser hvor du får treffe likesinnede, og lederhjelpen er aldri lenger unna enn et telefonnummer.

I denne korte spalten vil jeg kommentere noen av de utfordringene som våre ledermedlemmer spiller inn til lokallag, fylkeslag og organisasjonen sentralt. Utfordringer som en leder kanskje føler seg alene om, men som mange av oss vil kjenne seg igjen i: Streng rådmann? Vanskelig å samarbeide med den tillitsvalgte? Mobilbruk på skolen? Dette og mere til vil bli behørig kommentert her. På gjensyn!

Signert

Tormod Korpås