Lederhjørnet: En ny retning for skoleledelse

Profesjonalisering i skolen er et fenomen som må ledes. Foto: Linda Cartridge

Lederhjørnet er en fast spalte i Forbundsnytt. Denne gangen kan du lese om stortingsmelding 28.

Publisert 17.11.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Den 11. oktober i år behandlet Stortinget melding 28: «Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet». Stortingsmeldingen bygger på de to NOUene om fremtidens skole som Ludvigsenutvalget ferdigstilte i 2014 og 2015.

Jeg var medlem av Ludvigsenutvalget som sto bak NOUene, og jeg er godt fornøyd med at stortingsmeldingen fra april i år fulgte opp utvalgets hovedanbefalinger som å involvere lærerprofesjonen, og rydde i fagene og lærerplanene for å skape bedre rom for dybdelæring. Meldingen ga også bud om at formålsparagrafen og den generelle delen av læreplanen skulle komme tydeligere til uttrykk i opplæringen i skolen. Men meldingen gir også signaler om at lærere og ledere i skolen – lærerprofesjonen – må gis større frihet og ansvar.

Stortinget gikk lenger enn regjeringen da meldingen ble behandlet, og vedtok blant annet å «sikre at det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen». Etter mange år med økt detaljstyring av prioriteringer og metoder i skolen, er dette intet mindre enn et retningsskifte som også får betydning for hvordan skoler ledes.

Stortinget forventer nå at vi – skolens folk – tar tilbake ansvaret for profesjonaliseringen!

Når lærernes frihet og ansvar for å drive best mulig undervisning i klasserommet skal styrkes og lærerprofesjonen gis økt tillit, er det et signal som Utdanningsforbundets ledermedlemmer ikke bare støtter, men også omfattes av. Vi vektlegger at vi også som ledere er en del av lærerprofesjonen. Da blir det også en særegen ledelsesutfordring å bidra til å gjøre profesjonsfellesskapet sterkt og aktivt. Økt frihet skal ikke misbrukes slik at den privatpraktiserende læreren fra fordums tider vekkes til live, for dagens lærere må i større grad enn tidligere både ta ansvar for egen undervisning og bidra til utvikling av lærerfellesskapet.

Profesjonalisering i skolen er derfor et fenomen som må ledes. Denne delen av skolelederjobben er etter mitt syn den klart viktigste, og samtidig den mest krevende vi står overfor.

Signert

Tormod Korpås