Ja i uravstemningen i staten

Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Hele 94,5 prosent av dem som avla stemme, stemte ja til meklingsforslaget.

Unio gjennomførte uravstemning i perioden 8.–17. juni. Cirka 44 prosent av medlemmene avga stemme, og resultatet var entydig.

 Jeg er fornøyd med et så tydelig signal fra medlemmene, sier forhandlingsleder Unio Stat, Petter Aaslestad, i en kommentar til resultatet av uravstemningen.

Forhandlingsutvalget i Unio Stat har vedtatt det anbefalte meklingsforslaget som ny tariffavtale.

Følgende brev er nå oversendt Riksmekleren.