Handal: – En ny retning for norsk skole!

Portrettbilde av en mann
Steffen Handal er godt fornøyd med at flertallet i KUF-komiteen har lyttet til Utdanningsforbundet i så mange av sakene i Stortingsmelding 28. Foto: Eli Kristine Korsmo

Steffen Handal mener dette er en gledens dag, og at dagens vedtak i Stortinget medfører en ny retning for norsk skole.

Publisert 11.10.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Som vi omtalte på våre nettsider før helgen, voterte Stortinget i dag over Stortings-melding 28, «Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet».

Resultatet var oppløftende, og signaliserer en langt større tillit til norske lærere.

– En gledens dag!

Et enstemmig Storting vedtok blant annet at «Stortinget ber regjeringen sikre at det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen for å nå kompetansemål og oppfylle skolens generelle samfunnsmandat», et tydelig signal om større tillit til norske lærere, noe Utdanningsforbundet er svært tilfredse med.

– Dette er en gledens dag, sier en fornøyd Steffen Handal, som selv var til stede og fulgte debatten på Stortinget i dag.

– Dette er intet mindre enn en ny retning for norsk skole. Stortinget ber regjeringen sørge for at lærerne får et større handlingsrom, og mer tillit, sier Handal.

Senterpartiets Anne T. Wøien er helt enig med Utdanningsforbundets leder.

– Dette er en gledens dag. Vi klarer å snu skolepolitikken, sa Wøien under tirsdagens debatt i Stortinget.

– Vil lære mer

Steffen Handal er trygg på at dagens vedtak også vil medføre store positive konsekvenser for elevene.

– De vil rett og slett lære mer, mener Handal.

Samtidig peker han på at tilliten politikerne nå viser, innebærer en forpliktelse for lærerne:

– Vi som lærere må ta vårt ansvar, og vise hvorfor det er viktig å stole på våre profesjonelle vurderinger.

Stoppet eksamensforslag

Et forslag fra regjeringen om å innføre obligatorisk eksamen for alle på tiende trinn i norsk, matte og engelsk, falt. Det er Utdanningsforbundets leder vel tilfreds med, og han ser dette vedtaket i en større sammenheng.

– Vi ser her at vi er på vei vekk fra et styrings- og testregime, i tråd med internasjonale trender.

– Alarmklokkene har ringt, og her vil jeg berømme Stortings-politikerne for at de har lyttet til lærerprofesjonen.

Rasmus Hansson deler Handals syn:

– Vi må gi lærerne tid til planlegging og god og variert undervisning – og ikke dynge på med målinger, testing og byråkrati, sa MDG-lederen under Stortingsdebatten.

Flere av politikerne som uttalte seg i ordskiftet på Stortinget tirsdag var opptatt av vedtakene ville være positive for norske elever og lærere.

– Hvis vi løfter blikket, så fatter vi nå noen viktige vedtak som er veldig godt mottatt i Skole-Norge, bemerket Venstres Iselin Nybø.

Lover å passe på de praktisk-estetiske fagene

Selv om Utdanningsforbundet sier seg godt fornøyd med de politiske signalene og vedtakene som kom fra Stortingets talerstol i dag, var det likevel et skår i gleden. Partiene Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet stemte ned et flertall i KUF-komiteen som ville at Stortinget skulle be regjeringen om ikke å øke grensen for omprioritering av fag- og timefordelingen fra fem prosent til ti prosent.

Utdanningsforbundet frykter dette vil kunne ramme mindre fag, og spesielt de praktisk-estetiske, men Nybø lover at hun skal passe på at det ikke skjer.

– Vi vil følge nøye med på at dette ikke går utover de praktisk-estetiske fagene. Fleksibiliteten skal økes uten at det går utover de praktisk-estetiske fagene, understreket Venstre-politikeren.

Her kan du se voteringsoversikten.

Her kan du se hele debatten fra Stortinget når den blir klar.