Barneforsikringen skårer meget bra i test

Nok en gang kom Tryg Forsikring sin barneforsikring svært bra ut da Norsk Familieøkonomi testet barneforsikringer i 12 ulike selskap.

Publisert 01.12.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Det er i hovedsak denne barneforsikringen du kan kjøpe som medlem i Utdanningsforbundet. Denne gangen ble det ikke kåret en testvinner, men de beste ble fremhevet, og det er ikke uten grunn at Tryg/Utdanningsforbundets barneforsikring er kåret til blant de beste flere år på rad.

Barneforsikring gir økonomisk trygghet utover NAV-støtten

Ved kritisk sykdom eller skade vil ikke den økonomiske støtten fra NAV være tilstrekkelig for alle. Man kan ha rett til grunnstønad og hjelpestønad fra NAV, men disse er ment for å være minimum økonomisk støtte. Å leve med et sykt eller skadet barn som trenger pleie vil være en økonomisk påkjenning for de aller fleste barnefamilier. En barneforsikring vil derfor kunne gi barnet muligheter det ellers ikke ville fått.

Utbetaling på 300 000 kr ved kritisk sykdom

Ved lengre sykehusopphold, eller om barnet sendes hjem og det kreves nødvendig tilsyn, vil det fra dag 10 utbetales dagpenger på 400 kroner i inntil 365 dager. Stilles det en diagnose på kritisk sykdom som er blant de 10 sykdommene forsikringen dekker, er det en engangsutbetaling på 300 000 kroner. Ved medisinsk invaliditet etter en ulykke, gis det en engangsutbetaling på inntil 2 millioner kroner.

Uførekapital på en halv million inkludert

En av de viktigste fordelene med vår barneforsikring er engangsutbetalingen på en halv million kroner om barnet blir ufør. Man har nemlig ikke rett på uføretrygd fra NAV før en er fylt 20 år, og blir barnet ufør i tidlig alder som hindrer gjennomføring av skolegang og/eller mulighet for å få jobb, er det foreldrene som i stor grad må være den økonomiske tryggheten. En engangserstatning på 500 000 kr vil derfor åpne opp for muligheter barnet kanskje ellers ikke ville hatt, som f.eks. egenkapital til bolig. 

Hva er forskjellen på uførekapital og uførepensjon?

Uførekapital utbetales som en engangssum ved vedtak om varig uførhet fra NAV. I vår barneforsikring får man også utbetalt denne summen ved uførhet sammenhengende i fem år, selv uten varig vedtak (uførekapital er inkludert i Utdanningsforbundets barneforsikring). Uførepensjon gir månedlige utbetalinger frem til fylte 67 år.

Tryg tilbyr to satser: Uførepensjon til 50 000 kr som gir månedlige utbetalinger på kroner 4167 og uførepensjon på 100 000 kr som gir 8 333 kr i mnd. (uførepensjon kan kjøpes som tillegg hos Tryg Forsikring til henholdsvis kr 1316 og 2631 kr minus 32 prosent medlemsrabatt).

Testen av barneforsikringer ble gjennomført i desember 2016 av Norsk Familieøkonomi, og kan leses i sin helhet.

Ler mer og bestill vår barneforsikring på udf.no/barneforsikring