Pensjonsutvalget i PBL-området er i gang

Utvalget som skal se på framtidige pensjonsordninger i PBL-området er godt i gang. I tariffoppgjøret ble partene enige om at dagens pensjonsordning skulle bevares.

Publisert 07.01.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Samtidig som partene ble enige om at dagens pensjonsordning skulle bevares, ble det avtalt at det skulle nedsettes et partssammensatt utvalg (PSU) som skulle utrede spørsmål knyttet til pensjonsordningen i PBL-området. Utvalget består av representanter fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og PBL.

I tillegg skal utvalget knytte til seg nøytrale rådgivere i prosessen. Utvalget har hatt tre møter og har valgt å bruke Fafo i samarbeid med Lillevold og Partners som eksterne rådgivere. Utdanningsforbundets representanter i utvalget er Ingun Ottosen og Endre Lien.

Det er også etablert en styringsgruppe bestående av forhandlingslederne i forbundene og PBL. Styringsgruppen skal behandle overordnete spørsmål og blant annet ta stilling til om det er tilstrekkelig grunnlag for forhandlinger om pensjon. Slike forhandlinger kan tidligst skje ved mellomoppgjøret 2015, et oppgjør der man har full konfliktrett.

Se mer om årets tariffoppgjør med PBL her