Leketerapeutene gir barna et fristed

Nylig møttes landets leketerapeuter til en historisk konferanse. Nå vil pedagogene som jobber med barn på sykehus bli mer synlige.

Publisert 11.03.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

På barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus jobber til daglig Ulrika Mossblad. Hun er leketerapeut, og hennes jobb er å aktivisere barna som er innlagt på sykehuset over lengre tid. Hun er utdannet barnehagelærer og sørger for å gi et pedagogisk tilbud til barna som på grunn av sykdom ikke har mulighet til å delta i barnehagen, på lik linje med andre barn. Det siste året har hun arbeidet for å samle alle landets leketerapeuter. I begynnelsen av mars møttes de for første gang, til konferanse ved Oslo universitetssykehus.

Interessen for konferansen var stor, og 25 av landets i alt 30 leketerapeuter deltok. De aller fleste av dem er utdannet barnehagelærere og spesialpedagoger, og har jobbet minst fem år i barnehage, før de begynte å arbeide på sykehusenes barneavdelinger.

(teksten fortsetter under bildet)

 

Leketereapeutene er en del av det behandlende teamet rundt pasientene og familien på sykehusene. Hovedsakelig jobber de med barna som er for unge til å delta i sykehusets skoleordning, men også skolebarn har glede av tilbudet når skolen har ferie.

– Vi engasjerer barna i lek, så langt helsetilstanden deres tillater det. En av de viktigste tingene vi gjør er å gi barna mestringsfølelse. Vi lar barna bestemme hva de vil leke med og gjøre selv. I en sykehushverdag hvor det meste som skjer er utenfor barnas kontroll, er lekerommet og leketerapien et fristed – fritt for undersøkelser og prøver, forteller Mossblad.

Hennes kollega fra Rikshospitalet og en av de andre initiativtakerne til konferansen, Berit Christoffersen supplerer.

– Vi arbeider med den friske delen av barnet. Vi hjelper dem i å forberede seg og bearbeide inntrykk og opplevelser de har på sykehusene. Jeg er overbevist om at det arbeidet vi gjør med barna er forebyggende, sier hun.

På 16 av landets i alt 22 sykehus med barneavdelinger finnes det en form for leketerapeut. Riktignok opererer de under noe forskjellige titler – noen kaller seg aktivitører, andre lekepedagoger. Å forsøke å finne en felles arbeidstittel er blant sakene de skal diskutere i tiden fremover.

– Vi skal jobbe for å bli synligere som yrkesgruppe. Vi ønsker å samle oss faglig både for vår egen del, men også for å sikre barns rett til lek og aktivisering på sykehus. Vi jobber jo ofte alene på sykehusene, så det er fint å kunne trekke på hverandres erfaring og støtte, sier Mossblad.

I Sverige er sykehusene lovpålagt å ha et slikt pedagogisk tilbud for barna. I Norge finnes det kun forskrifter som sier at barna fortrinnsvis skal aktiviseres av en førskolelærer. Stillingen er derfor utsatt. Flere sykehus har hatt leketerapeuter, men har lagt stillingen ned når budsjettene har blitt strammere.

– Vi vil stå sammen og hjelpe hverandre å sette fokus på hvor viktig denne rollen er, sier Mossblad.

Utdanningsforbundet har bidratt til konferansen, både økonomisk og som foredragsholdere. Leketerapeutene organiseres under Utdanningsforbundets faglige og administrative støttesystem (FAS). FAS utgjør over 6000 medlemmer, og er en av de mest sammensatte medlemsgruppene i forbundet. Her finnes blant annet de som jobber i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten), Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped), hos Fylkesmannen, i NAV, ved sykehus, i kommunal- og fylkeskommunal administrasjon, i Utdanningsdirektoratet, i departementene, i barnevernet og i barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).