Lederjuss: Ny forskrift om politiattest

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. I skoleverket gjelder de samme reglene som tidligere.

Den nye forskriften gjelder fra 1. desember 2015.

Ny forskrift er i hovedsak en oppdatering av gjeldende rett, med noen endringer, blant annet at

  • personer som jobber mindre enn 14 dager må også levere politiattest
  • politiattesten gir mer informasjon enn tidligere
  • barnehager har mulighet til å innhente oppdaterte opplysninger fra politiet om en person som allerede er ansatt

Les hele forskriften på Udirs sider

For skoleverket gjelder de samme regler som tidligere. Den som skal ansettes fast eller midlertidig i grunnskole eller i videregåande skole, i musikk- og kulturskolen, i skolefritidsordninga, eller for å gi leksehjelp, må legge fram politiattest.

Les hele lovpragrafen her