Lederjuss: Kan forhold utenfor tjenesten gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed?

I utgangspunktet vil det som en arbeidstaker foretar seg i fritiden være rektor eller styrer uvedkommen. En arbeidsgiver må tåle mer av det arbeidstakeren gjør i fritida enn på arbeid.

Publisert 15.01.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Men – selv om arbeidstaker har større frihet på fritiden, kan atferd også da i gitte situasjoner kunne gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. Forutsetningen må da være at opptredenen er til stor ugunst for arbeidsgiver, eller bidrar til at tilliten til arbeidstakeren forsvinner eller betydelig svekkes. For å avgjøre om det er oppsigelsesgrunn eller ikke, må en alltid veie arbeidstakerens opptreden opp mot den stillingen vedkommende innehar. Samme kritikkverdige handling, foretatt av ulike yrkesgrupper, vil derfor kunne bli behandlet ulikt når det gjelder spørsmålet om det er oppsigelsesgrunn eller ikke.

Eksempelvis ble en oppsigelse av en lærer i videregående skole som på fritiden solgte hetvin til unge jenter som var under 18 år, kjent gyldig, selv om salget verken skjedde til egne elever eller fra skolens lokaler. Det som underbygget at oppsigelsen ble kjent gyldig for læreren var at vedkommende som lærer burde ha plikt til å ta avstand fra ulovlig eller uetisk omgang med alkohol. Ved at læreren opptrådte som han gjorde hadde læreren sviktet en viktig målsetting for skolen. Dette ble ansett som tilstrekkelig oppsigelsesgrunn for læreren, men ville ikke nødvendigvis være det for en arbeidstaker fra en annen yrkesgruppe.

Selv om en arbeidstaker må kunne disponere fritiden som han vil, så kan det gi grunnlag for oppsigelse dersom vedkommende utfører fritidsaktiviteter i så stor grad at det tydelig går ut over arbeidet. Men her vil det selvsagt være vanskelige bevisavveininger.