Lederjuss: Deltidsansatte har fortrinnsrett

Skal du ansette nye medarbeidere? Husk at deltidsansatte har fortrinnsrett– dersom de er kvalifisert for stillingen.

Publisert 20.10.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Det er viktig at styrere/ skoleledere, som arbeidsgiverrepresentant, er klar over at deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny tilsetting i virksomheten. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-3.

Kvalifisert?

Forutsetningen for en slik fortrinnsrett er at «arbeidstakeren er kvalifisert for stillingen» eller at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære «vesentlige ulemper» for arbeidsgiveren. Rektor/ styrer vil som en følge av dette nettopp måtte vurdere om arbeidstakeren er «kvalifisert» eller om slik utvidet stilling for deltidsansatt vil innebære «vesentlige ulemper».

Ulempevurdering

Det som oftest kan by på problemer er ulempevurderingen. Det holder ikke at arbeidsgiver avslår en søknad dersom det kun foreligger en ulempe. Ulempen må alltid være «vesentlig». Dersom rektor/ styrer ønsker å avslå krav om utvidet stilling begrunnet i disse hensynene, kan arbeidstakeren klage et slikt avslag inn for Tvisteløsningsnemnda. Slik klage må sendes inn for nemnda seinest innen fire uker etter at arbeidsgiver avslo kravet om utvidet stilling fra arbeidstakeren.