Kvalitetsbarnehager ekstra viktig for sårbare barn

Ny rapport: God kvalitet i barnehagen ser ut til å forebygge utvikling av språk- og atferdsvansker, særlig hos sårbare barn.

Publisert 19.02.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Kunnskapsdepartementet og Folkehelseinstituttet har laget en rapport kalt «Sårbare barn i barnehage – betydningen av kvalitet». Den er basert på svar fra både foreldre og pedagogiske ledere i barnehagene.

Les rapporten "Sårbare barn i barnehage - betydningen av kvalitet" her

Rapporten handler om sårbare barn, i denne sammenhengen forstått som barn med en nevrobiologisk risiko, for eksempel knyttet til for tidlig fødsel, og barn med vanskelig temperament.

Blant hovedfunnene er:

  • Sjeldent tilbud av planlagt kreativ og fysisk lek henger sammen med flere symptomer på språkvansker og atferdsvansker.
  • Faktorer ved personalet, for eksempel lite samarbeid og lav entusiasme, henger sammen med flere sympomer på språk- og atferdsvansker hos jenter.
  • Høy andel ufaglærte henger sammen med såkalt internaliserende atferd hos gutter (emosjonelle vansker, engstelig)

– Hovedfunnene i rapporten er spesielt viktige for sårbare barn. Vi ser at dårlig kvalitet i barnehagen kan påvirke disse barnas utvikling i negativ retning over tid, sier Ragnhild Eek Brandlistuen, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Kompetansen avgjørende

Utdanningsforbundets nestleder Steffen Handal er ikke overrasket over funnene.

– Jeg mener at dette nok en gang forteller at de ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten i tilbudet til barna.

– Det er mange dyktige fagarbeidere og assistenter i norske barnehager som hver dag gjør en god jobb, men på samme måte som læreren er nøkkelen til den gode skolen, mener jeg at barnehagelæreren er nøkkelen til den gode barnehagen. Å ivareta alle barns behov, også de sårbare, er et krevende pedagogisk arbeid. Det krever faglighet og god kunnskap om barn.

Styrke det profesjonelle miljøet

For å kunne gi alle barn i en gruppe optimale forhold for lek, læring omsorg og utvikling kreves mye kunnskap om barn.

– Jeg mener at barnehagelærere har denne kunnskapen, og dersom vi får flere av dem i norske barnehager så vil det faglige og profesjonelle miljøet bli styrket. Det vil heve kvaliteten. Det fortjener norske barn, sier Handal.

Store grupper og lange dager

Rapporten sier at store barnegrupper og lange dager i barnehagen kan være uheldig for barns utvikling.

– Dette er ikke overraskende, men det må også settes i sammenheng med bemanning og personalets kompetanse, sier Handal og fortsetter:

– Pedagogisk kompetanse er nødvendig for å legge til rette for at noen barn får være i mindre grupper store deler av dagen. Det at barn har lange dager i barnehagen kan også virke forskjellig på barn, avhengig av personalets evne til å gi dagen deres et godt innhold.