Behandling av profesjonsetisk råd

Landsmøtet 2012 ba sentralstyret legge fram en sak om profesjonsetisk råd på landsmøtet i 2015. Nå skal lokallag og fylkeslag si sin mening.

Publisert 15.01.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Landsmøtet vedtok også at mandat og sammensetning av et slikt råd skulle utredes for å gi organisasjonen et solid grunnlag for diskusjoner.

Utredningen er ferdigstilt som Temanotat 5/2014 Lærerprofesjonens etiske råd- et kunnskapsgrunnlag for mulige veivalg i Utdanningsforbundet.

I tråd med *Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøteperioden 2013 – 2015* (mangler lenke) skal det nå legges til rette for diskusjoner i organisasjonen om hvorfor, hvordan og om et profesjonsetisk råd skal etableres.

Sentralstyret besluttet i oktobermøtet 2014 at den organisasjonsmessige behandlingen foreslås gjennomført ved at: 

  • Lokallagsårsmøter som ønsker å behandle saken sender sine innspill til fylkesstyret.  
  • Fylkesårsmøter oppfordres til å behandle saken på årsmøtene. Innspillene fra fylkesårsmøtene tas med i arbeidet med saken. 
  • Sentralstyret utvikler landsmøtesaken, den ferdigstilles i slutten av juni 2015.  

Hovedspørsmålene er:
- Hva kan og bør være rådets mandat?
- Hva kan og bør være rådets sammensetning?

Disse spørsmålene er det viktig å diskutere før diskusjonen om man mener det bør etableres et råd. Temanotat er ment å gi et godt grunnlag for diskusjoner.