Advarer mot tidlige karakterer i skolen

Lavpresenterende barn gjør det dårligere, men ingen gjør det bedre med karakterer. Det finnes heller ingen sammenheng mellom tidlige karakterer og gode PISA-resultater. Det viser ny svensk rapport.

Publisert 13.02.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Tjener ingen

Verken tolvåringer eller høyskoleelever, lavtpresterende eller høytpresterende, gjør det bedre ved innføring av tidlige karakterer i skolen, ifølge rapporten utarbeidet av svenske forskere.

Et utvalg nedsatt av den tidligere borgerlige regjeringen i Sverige har gått igjennom all eksisterende forskning på feltet, både nasjonal og internasjonal, og konklusjonen er klar:

– Lavtpresterende elever gjør det dårligere, men til og med elever på høyskole- og universitetsnivå påvirkes positivt av å få færre karakterer senere i utdannelsen enn mange karakterer i begynnelsen, sier Alli Klapp - én av fire forskere bak rapporten til Svenska Dagbladet.

Ikke bedre PISA-resultater

I Sverige har man gjennomført en av EUs raskeste karakterreformer, blant annet etter at landets resultater på PISA-undersøkelsene har falt de siste årene. I dag har man karakterer ned til sjette klasse, og man diskuterer innføring av karakterer helt ned til fjerde skoleår. Rapporten viser i midlertid at det ikke kan sies å være noen sammenheng mellom tidlige karakterer og gode PISA-resultater.

Riktignok har mange av landene som gjør det bra på PISA også karakterer i tidlig alder, men det er andre faktorer i utdanningssystemet i disse landene som utgjør forskjellen.

– De landene som gjør det bra på PISA har ofte én ting til felles, og det er at læreryrket har gode betingelser og høy status. De har høy lønn og høy anseelse, sier Daniel Salinas – policyanalytiker i OECDs hovedkvarter i Paris – til Sveriges Radio.

På tross av forskernes advarsler, holder de svenske partiene Folkpartiet og Moderaterna fast på forslaget om å innføre karakterer allerede fra 4.klasse.

Utdanningsforbundet har gjentatte ganger gjort det klart at vi mener karakterer i barneskolen vil virke negativt og ikke positivt for elevenes læring.