– Systemkritikk, ikke lærerkritikk

Finansministerens produktivitetskommisjon mener norsk skole ikke holder mål. – Jeg registrerer den kritikken som rettes mot skolen. Det oppfatter jeg som en systemkritikk, og ikke som en lærerkritikk, sier Ragnhild Lied.

Publisert 10.02.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Produktivitetskommisjonen, ledet av professor i samfunnsøkonomi, Jørn Rattsø overleverte i dag sin første rapport til oppdragsgiver Siv Jensen. Rapporten konkluderer blant annet med at norske elever viser lave ferdigheter målt internasjonalt. Rattsø mener også at dersom norsk produktivitet skal opp må utdanningen bli bedre. Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied mener norsk skole på ingen måte er middelmådig, men hun er samtidig klar på at mye kan gjøres bedre.

Rett til kvalifisert lærer

– Lærere og skoleledere ser også et stort forbedringspotensial i organiseringen av skolehverdagen. Stikkord for forbedringene er å hindre tidstyver og få flere yrkesgrupper i skolen. Jeg ser at det er for store kvalitetsforskjeller mellom kommunene og at det likeverdige opplæringstilbudet er under press. I dag har ikke alle elever rett til en kvalifisert lærer. Det mener jeg burde være en opplagt rett, sier Lied.

Bedre lønn

Når kommunene mangler kvalifiserte lærere blir lønn sjelden brukt for å rekruttere kvalifiserte påpeker Utdanningsforbundets leder.

– I stedet velger en billige løsninger og i verste fall tilsetter de en ukvalifisert. Det gir ikke et bedre tilbud til elevene. Dette bør være en del av diskusjonen videre, mener Lied.

Mangler nasjonal utdanningspolitikk

Utdanningsforbundet etterlyser sammenheng mellom rikspolitikernes løfter om bedre utdanning og realiteten i skolehverdagen som møter barn, unge og lærere i kommune-Norge.

– Vi har lenge advart mot at vi ikke har en nasjonal utdanningspolitikk her i landet – og at vi burde ha sterkere nasjonale kvalitetskrav som kan gi et mer likeverdig tilbud i hele Norge. Skolen blir i for stor grad prisgitt kommunale prioriteringer. Dette har vi tenkt å rette oppmerksomhet på i den kommende kommunevalgkampen, varsler Lied.

Hun minner samtidig om at barnehagene er en viktig del av utdanningsløpet:

– En utfordring jeg har lyst å gi til kommisjonen for neste rapport er å inkludere barnehagen når de ser på utdanningssystemet. Barns utdanning starter i barnehagene derfor må vi også bli mer opptatt av å sikre kvaliteten her, avslutter Ragnhild Lied.

Her finner du produktivitetskomisjonens første rapport