-Ikke offentliggjør resultatene på skolenivå!

Lytt til denne klare beskjeden fra norske skoleledere, Torbjørn Røe Isaksen. De vil ikke ha offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver på skolenivå.

Publisert 28.01.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Skaper vinnere og tapere

I en undersøkelse utført av Utdanningsforbundet i januar i år svarer 71 prosent av forbundets ledermedlemmer at de er imot publisering av de nasjonale prøveresultatene på skolenivå.

- Dette forteller meg at mange skoleledere opplever at nasjonale prøver har blitt en skolekonkurranse. Vi har i alle år advart mot denne skolerangeringen, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied.

Også et klart flertall (69 prosent) av de spurte skolelederne sier seg helt eller delvis enig i at en slik offentliggjøring ikke vil heve kvaliteten på undervisningen i skolen.

- En kan ikke kåre vinnere og tapere i skole-Norge og tro at slik konkurranse i seg selv gir mer og bedre læring. Forskningen er tydelig på at vi ikke kan sette likhetstegn mellom resultater på nasjonale prøver og kvalitet i den enkelte skole, sier Lied.

Over 5500 av landets skoleledere er organisert i Utdanningsforbundet, mot 3100 i Skolelederforbundet. Utdanningsforbundet er dermed landets klart største forbund for skoleledere.

Lærerne enige

Også lærerne er skeptiske til publisering av prøveresultatene. I en undersøkelse fra 2012 svarte tre av fire av Utdanningsforbundets lærermedlemmer at fokuset på nasjonale prøver fører til at mange tilpasser undervisningen for å oppnå best mulig resultater, og hver tredje lærer har opplevd press på å drille elevene i forkant av prøvene. 71 prosent av lærerne mener at dette har gått ut over det optimale undervisningsopplegget.

- At så mange opplever at bruken av de nasjonale prøvene ikke hever kvaliteten, men tvert imot tar fokus vekk fra den gode undervisningen, understreker behovet for at noe må gjøres, sier Lied.

Endringsforslag lagt frem i Stortinget

Senterpartiet (Sp) la denne uken fram et representantforslag i Stortinget, om blant annet å omgjøre dagens nasjonale prøver til utvalgsprøver, samt sørge for at de samlede kravene til rapportering og dokumentasjon i skolen reduseres.

Utdanningsforbundet er svært positive til Sps forslag om å gjøre nasjonale prøver om til utvalgsprøver.

- Vi må finne fram til modeller som gir lærere, ledere og myndigheter den informasjonen de trenger, samtidig som vi får bukt med rangeringstyranniet. Da er utvalgsprøver et godt utgangspunkt, sier Lied.

Les rapporten her.