- Testing er blitt en besettelse

Amerikanske Lily Eskelsen García er president for verdens største lærerfagforening. Og skremt.

Publisert 21.01.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

- Testing er blitt en besettelse, innledet Lily Eskelsen García presidenten for verdens største fagforening for lærere, National Education Association (NEA), da hun tirsdag gjestet Utdanningsforbundets lokaler i Hausmannsgate for å holdet en tale om det voldsomme testfokuset i amerikanske skoler.

Konsekvensen er skremmende – noe hun poengterte med en rekke eksempler i sitt timelange foredrag:

Trakasserte svake elever

Bekymringsfullt er det når undervisningen og progresjonsplanene i amerikanske skoler blir så stramme at elever ikke får spørre om noe på side 62, fordi de etter klokka skal være på side 63, påpekte García. Langt verre blir eksemplet fra El Paso i Texas.

Der ble – minst – 463 elever trakassert av skoleledelsen for å få opp skolens testresultater: De dårligste elevene ble plukket ut, hånet, plaget og både oppfordret og truet til å slutte for at skolen skulle få opp sine snittresultater. Skolen lyktes i akkurat det – i løpet av få måneder skjøt resultatene i været, og en av de ansatte fikk alene nesten en halv million kroner i bonus for den voldsomme progresjonen, fortalte García.

Manipulasjonen ble imidlertid avdekket – og hovedperson ble senere satt i fengsel for underslag og mishandling.

- Han ødela barns liv, og misbruken av standardtester ble brukt som et våpen, påpekte García.

Tilfellet er heller ikke enestående, mener fagforeningspresidenten.

- Skoler kan stenges eller privatiseres hvis de ikke når målene, lærere og rektorer kan sparkes. Antakelsen er at hvis du er en god lærer, så får elevene dine gode testresultater, er du en dårlig, får de dårlige.

- Jeg er for evaluering, men dette systemet skremmer meg. Det blir feil på så mange måter. Hele systemet forfaller, utdanningsinstitusjonen forfaller, lærerne forvitrer og elevene frarøves sin fremtid. Vi ser at måten å undervise på, måten å lære på, ødelegges.

Lærere i gapestokk

Lily Eskelsen García påpekte i sitt foredrag de mange negative konsekvensene av testregimet som har vokst frem i USA de siste 12 årene, og mener det er liten drahjelp å få fa pressen. Tvert i mot, NEA-presidenten mener at åpenheten rundt testresultater er som manna fra himmelen for media, med påfølgende offentliggjøring og rangering. Enkelte steder går enkelte aviser så langt at de trykker resultatene til den enkelte lærer, og elever kan også gå inn og evaluere lærere.I minst ett tilfelle har konsekvensene vært så ekstreme at en lærer valgte å ta sitt eget liv etter å ha blitt satt i offentlig gapestokk og mobbet av elever, fortalte García.

Utdanningsforbundets nestleder Steffen Handal, som overvar tirsdagens foredrag, poengterte at vi er et godt stykke unna amerikanske tilstander i Norge, men at det kan være på tide å rope et kraftigere varsko mot utviklingen.

Også fordi det nå er kraftige, økonomiske krefter som ønsker å sko seg på testmanien.

- Misbruken av standardiserte testdata i vurdering og evaluering er det dårlige frøet, og vi høster det vi har sådd. Det som, tror jeg, startet med en ærlig søken etter mer data om elevprestasjoner har, ironisk nok, ødelagte data. Det har ført til en rekke korrumperte strategier for å se bra ut på papiret, slik at skolerangeringen din ser bra ut i forhold til andre skoler, eller i noen tilfeller for å få et offentlig tilskudd, eller for en pedagog for å tjene mer penger, mener NEA-presidenten.

Lukrativ bransje

Og nettopp penger i utdanningssektoren er i ferd med å bli et interessant poeng, påpekte professor i realfagsundervisning, Svein Sjøberg, i sitt oppfølgingsinnlegg etter Garcías foredrag.

Sjøberg fortalte at PISA-testene er i ferd med å bli de fleste vestligste lands viktigste måleinstrument i forhold til kvaliteten i skolen, hvor blant annet Australia har et eksplisitt mål om å være blant verdens topp fem-nasjoner innen 2025. En slik utvikling og fokus er det selvfølgelig mange aktører som ser sitt snitt til å tjene penger på, deriblant Pearson.

Pearson er et USA-basert, britiskeid selskap som har slått seg stort opp i skolesektoren. Tre firedeler av inntektene kommer fra testing og utdanningsprogram, og har 40.000 ansatte i over 80 land. Og - de samarbeider tett med PISA.

«Pearson selger deg testene for å stille diagnosene, Pearson skaper sykdom og panikk, Pearson selger deg medisinen og følger utviklingen din», påpekte Sjøberg i sitt foredrag.

Mener OECD dreper læringsgleden

Utviklingen innenfor skolesektoren verden over har imidlertid skremt mange, deriblant Diane Ravitch. Hun var viseutdanningsminister i Clinton-perioden, og opprinnelig en stor tilhenger av utbredt testing i skoleverket. Da hun så konsekvensene, endret hun mening, og kjemper nå en aktiv kamp for mot testregimet.

Sammen med en rekke prominente personer i utdanningsmiljøet over hele verden skrev hun i fjor et åpent brev til Andreas Schleicher i OECD. I brevet hevdes det at «OECDs snevre fokus på standardiserte tester risikerer å snu læring til slit, og drepe gleden ved læring», og at

«Vi er dypt bekymret at ved å måle et stort mangfold av pedagogiske tradisjoner og kulturer ved å bruke et enkelt, smalt partisk måleinstrument, så kan det til slutt gjøre ubotelig skade på våre skoler og våre elever.»