Staten: Generelt tillegg som treffer vår grupper

Statsoppgjøret vil føre til at staten fortsatt vil tape i kampen om kvalifiserte arbeidstakere, mener Utdanningsforbundet.

- Når det gjelder det generelle tillegget lyktes vi med en innretning som treffer våre medlemsgrupper godt, sier Briten Russdal-Hamre i Unio stat.

Verdiskapingen i offentlig sektor er avgjørende for den samlede verdiskapingen i samfunnet.

– Den store lønnsforskjellen mellom staten og privat sektor vil etter vår oppfatning føre til at staten også i tiden framover vil kunne tape i kampen om de best kvalifiserte arbeidstakere. Og årets oppgjør bidro ikke til å snu denne utviklingen, sier Briten Russdal-Hamre. Hun er Utdanningsforbundets representant i forhandlingsutvalget i Unio stat. 

Lønnsgapet må rettes opp

Slik situasjonen har blitt er det neppe mulig å rette opp lønnsgapet mellom privat og statlig sektor innenfor rammen av et tariffoppgjør.

– Det trengs politisk vilje og erkjennelse av nasjonalt ansvar for å sikre god rekruttering, og det løses best i forbindelse med statsbudsjettet, sier Russdal-Hamre. Dette oppgjøret gjorde ikke mye for å rekruttere og beholde høyt kompetente vitenskapelig ansatte, fortsetter hun.

Justeringer gir rom for prioriteringer

Men, sier hun, det er viktig for Utdanningsforbundet at det ble avsatt penger til sentrale justeringsforhandlinger slik at vi blant annet kan prioritere lektorer, førstestillinger og lærere i staten. Det mener vi er et nasjonalt ansvar, mens staten derimot, mener rekrutteringsutfordringene må løses lokalt.

Det generelle tillegget treffer vår grupper

Når det gjelder det generelle tillegget lyktes vi med en innretning som treffer våre medlemmer godt. Tillegget er gitt som kronetillegg opp t.o.m. lønnstrinn 53 og deretter 1,9 prosent på A-lønnstabellen.

Større lokal pott enn ønsket 

Avsetningen til lokale forhandlinger ble større enn vi ønsket, 1,75 prosent av lønnsmassen. Men det vil gi rom for at mange kan få høyere lønn gjennom disse forhandlingene.

– Nå har partene et viktig arbeid foran seg for å forberede og gjennomføre de lokale handlingene, avslutter Briten Russdal-Hamre. 

Uravstemning

Unio stat vil gjennomføre uravstemning for medlemmene på statlig område i juni. Uravstemnings-dokumentet som er under utarbeiding vil inneholde alle detaljer og utgjøre grunnlaget for at medlemmene i statlig tariffområde kan ta stilling til resultatet. Svarfristen er satt til 18. juni kl.16.00.

Løsning i staten: Generelt tillegg på 8000-24.000 kroner