Lederjuss: Trekk i lønn og feriepenger

Når kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn og feriepenger?

Publisert 23.10.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Dessverre ser en tilfeller der arbeidsgiverrepresentanter, både styrere og rektorer, foretar trekk i lønn og feriepenger hos ansatte, dersom en mener at det eksempelvis er utbetalt for mye av dette tidligere, uten at en følger de regler som gjelder for å kunne foreta slike trekk.

Adgangen til å trekke i lønn og feriepenger er sterkt begrenset. Begrunnelsen for dette er at en for vid trekkadgang vil kunne ha til konsekvens at arbeidstakerne kan bli utnyttet i ulike sammenhenger. Arbeidsmiljøloven § 14-15 slår fast at trekk i lønn og feriepenger i utgangspunktet er forbudt. Det er likevel gitt enkelte unntak i loven. Dette vil blant annet gjelde der trekk er «hjemlet i lov». Eksempler på dette kan være for skattekrav og underholdsningsbidrag.

Videre kan trekk foretas når det «på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale», inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det kan også foretas trekk i lønn til arbeidstakers egenandel til obligatoriske tjenestepensjonsordninger i privat sektor og for egenandeler til offentlige tjenestepensjonsordninger.

Selv om vilkårene for å trekke i lønn og feriepenger er oppfyllt skal det ikke foretas trekk som går utover ett beløp som er tilstrekkelig for «et rimelig underhold» av den ansatte og hustanden. Det regnes ikke som «trekk i lønn» dersom en arbeidsgiver reduserer lønnsutbetaling som følge av at arbeidstakleren ikke har gjort sin del av arbeidsavtalen, eksempelvuis hatt ulegitimert fravær.