Lederjuss: Ny IA-avtale

Lurer du på hvilke endringer som er gjort i den nye IA-avtalen? Les mer her!

Publisert 04.09.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Det ble inngått ny IA-avtale mellom regjeringen og partene i arbeidslivet den 4. mars 2014. Avtalen gjelder til og med 31. desember 2018.

Med ny IA-avtale videreføres avtalen om at sykelønnsordningen skal bestå uendret. Sykelønnsordningen kan i følge IA-avtalen kun endres etter enighet mellom partene.

IA-avtalens hovedformål og delmål er videreført og er som følger:

Hovedmål: Å bedre arbeidsmiljøet (nytt), styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Delmål 1: Redusere sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.

Delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne.

Delmål 3:Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009, i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet.

Partene i arbeidslivet ble gjennom arbeidet med den nye IA-avtalen enige om lettelser i oppfølgningen av sykmeldte. Det var også enighet om at deler av kontroll- og sanksjonsregimet burde fjernes. Lovbestemmelsene om oppfølgning av sykmeldte, ble endret i tråd med partenes intensjoner. De nye reglene trådte i kraft fra 1. juli 2014.

Informasjon om de nye reglene om oppfølgning av sykemeldte finner du her.

Det er nylig innført et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter.
Du kan lese mer om dette her.