Lederjuss: Nedbemanning og omplassering

I hvilken grad har du som leder anledning til å si opp eller omplassere ansatte ved behov for nedbemanning?

Publisert 20.11.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Dersom en skole eller barnehage må nedbemanne på grunn av innskrenkning, kan flere ansatte risikere å bli overtallige. Arbeidsmiljøloven åpner for at en kan si opp overtallige hvis dette er saklig begrunnet.

Et alternativ til oppsigelse kan være at en arbeidstaker som er overtallig blir omplassert til andre ledige stillinger. Arbeidsgiver må undersøke om det finnes «annet passende arbeid» som arbeidstaker kan ta. I så fall skal arbeidstaker få tilbud om dette før eventuell oppsigelse. Arbeidstaker har begrensede muligheter til å takke nei til et slikt tilbud, men har rett til en jobb med samme «grunnpreg» som den opprinnelige stillingen.

Også hvis arbeidstaker blir omplassert av andre årsaker enn innskrenkninger, gjelder kravet om at jobben må ha det samme «grunnpreget». Hvis stillingen er helt annerledes, kan det ha skjedd en usaklig «endringsoppsigelse» - det vil si at jobben er så ulik den opprinnelige at det i realiteten handler om en oppsigelse.

Arbeidsgiver har et stykke på vei styringsrett når det gjelder å avgjøre hvilken stilling ansatte kan omplasseres til. Men denne retten er begrenset av mer allmenne saklighetsnormer. Arbeidsgiver må ha et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen som ikke må være vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn.