Lederjuss: Hvor lenge kan arbeidstaker jobbe?

Eldre arbeidstakere møter stadig diskriminering i arbeidslivet på grunn av sin alder.

Publisert 04.04.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Etter arbeidsmiljøloven har arbeidstakere rett til å stå i jobb til de blir 70 år. Etter denne aldersgrensen er det arbeidsgiver som avgjør om en arbeidstaker som ønsker det kan fortsette i jobben. 

Blir forbigått

Forbigåelser i arbeidslivet er en av de største utfordringene når det gjelder aldersdiskriminering. Eldre arbeidstakere er ofte de som må gå først når arbeidsgiver må ty til oppsigelser eller permitteringer. 

Både yngre og eldre arbeidstagere opplever å bli urettmessig utestengt eller forbigått på grunn av alder. Hvis en person stilles dårligere enn en annen, på grunn av sin alder, kan personen være utsatt for aldersdiskriminering.

Oppsigelse av de eldste på et arbeidssted og dårlig lønn til unge arbeidstagere kan være forskjellsbehandling som er ulovlig. Stillingsannonser der det søkes etter arbeidstagere innenfor en viss aldersgruppe, er i regelen ulovlig.

Saklig forskjellsbehandling tillatt

Men forskjellsbehandling kan være å anse som saklig. Dersom forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå et saklig formål og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den som forskjellsbehandles, er det ikke diskriminering i strid med loven.